ارائه یک روش تجربی به منظور اندازه گیری نیروهای عکس العمل جاسازها در قید و بندهای فرزکاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سفتی تماسی میان قطعه کار و سامانه جاسازی قیدوبند، یکی از عوامل تعیین کننده میزان پایداری قطعه کار در حین فرآیند ماشینکاری می باشد. اما محاسبه این سفتی تماسی مستلزم اندازه گیری دقیق نیروهای تکیه گاهی در محل جاسازها می باشد که در اثر عواملی نظیر نیروی بست ها، نیروهای ماشینکاری، نیروی وزن قطعه کار و اثرات اصطکاک میان قطعه کار و اجزاء قیدوبند ظاهر می شوند. تاکنون روش های تحلیلی متعددی به منظور محاسبه این نیروها ارایه شده است اما از آنجاییکه دستگاه حل معادلات نیروهای جاسازها در سامانه جاسازی 3-2-1 شامل شش معادله و هجده مجهول می باشد، لذا برای حل این معادلات غالبا از روش های بهینه سازی استفاده می شود که در آن تخمین نیروهای عکس العمل جاسازها و از آنجا محاسبه سفتی تماسی، همراه با خطاهایی خواهد بود که پی بردن به میزان این خطاها به دلیل ساده-سازی های اعمال شده به مدل های تحلیلی، مستلزم داشتن یک معیار دقیق مبتنی بر یک روش تجربی می باشد. بدین منظور در این پژوهش یک روش تجربی به منظور محاسبه نیروهای عکس العمل جاسازها ارایه شده است که در آن تمامی عوامل موثر بر سفتی تماسی نظیر موقعیت هرکدام از جاسازها و بست ها، اصطکاک میان اجزاء سیستم جاسازی با قطعه کار، نیروی بست ها، نیروهای ماشینکاری، نیروی وزن قطعه کار در نظر گرفته شده است. از این روش می توان به عنوان معیاری مناسب به منظور ارزیابی و صحت سنجی مدل های تحلیلی و روش های بهینه سازی در محاسبه نیروی عکس العمل جاسازها استفاده نمود.

زبان:
فارسی
در صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p2389415 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!