بررسی رویکردهای مدیریت حافظه در سیستم های عامل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

مدیریت حافظه یکی از وظایف مهم و اصلی سیستم عامل های مدرن است که عملیات اصلی حافظه را مدیریت کرده و فرآیندها را بین حافظه اصلی و دیسک در حین اجرای برنامه تغییر می دهد. مدیریت حافظه همه فعالیت های سیستم عامل را مدیریت می کند، خواه محل های مختلف حافظه به یک فرآیند اختصاص داده شود یا خیر. این فرایند مقدار حافظه ای را که باید به فرآیندهای سیستم عامل اختصاص داده شود، تعیین می کند. مدیریت حافظه تصمیم می گیرد که کدام فرایند برای دسترسی به حافظه در یک زمان و پیگیری میزان تخصیص داده شده یا آزاد شدن و به روز رسانی حالت های مربوطه باشد. در این مطالعه، ما ابعاد مهم مساله مدیریت حافظه را از دیدگاه مدیران سیستم عامل، اعتبار سنجی الزامات کیفیت و همچنین نحوه استفاده از ابعاد کیفی در مدیریت حافظه سیستم عامل های امروزی، به دلیل مهم بودن چالش ها و پراهمیت بودن مساله، بررسی کرده ایم. اهمیت در این زمینه برای اطمینان از کارایی و عملکرد سیستم عامل ها ضروری می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2391445 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!