نور امپرسیونیستی در سینمای عباس کیارستمی (مطالعه ای بر فیلم باد ما را با خود خواهد برد)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سینما به عنوان هنری چندوجهی به هنرهایی چون ادبیات، موسیقی و هنرهای تجسمی به ویژه نقاشی وابسته است. تصویر، مهم ترین عنصر سینما، وام دار هنرهای بصری است. در زبان تجسمی عناصر و کیفیت های بصری به عنوان مبانی و الفبای هنری در شکل گیری یک اثر تجسمی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. سینما برای شکل گیری تصویر به عناصر تصویری نیاز دارد. در حقیقت، هم نشینی عناصر تصویری بر اساس زبان تجسمی موجب شکل گیری تصویر سینمایی است. این هم نشینی در قاب فیلم، هم چون پرده نقاشی باعث انتقال انرژی تاثیرگذار تصویر به بیننده می شود. با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین سینما و نقاشی، پژوهش حاضر در نظر دارد، عنصر نور را در سبک نقاشی امپرسیونیسم قرن 19 فرانسه و فیلم های عباس کیارستمی بررسی نماید. برای رسیدن به هدف پژوهش، تعدادی از آثار کیارستمی که منطبق با هدف پژوهش بود، انتخاب و مورد واکاوی قرارگرفت. بررسی ها نشان می دهند، نقش نور درآثار کیارستمی با اهدافی که امپرسیونیست ها از کاربرد آن در آثارشان دنبال می کردند، هم راستا و چه بسا، در برخی موارد کاملا برهم منطبق است (فیلم باد ما را با خود خواهد برد). در نهایت، نور می تواند به عنوان عنصری مستقل و قابل کنترل در خدمت هنرمند و تفکر او قرار گیرد و تعیین میزان بازتابش نور می تواند نوع جدیدی از کاربرد نور را در اختیار هنرمند و ارایه مفاهیم تازه در حوزه هنرهای تجسمی وارد نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2399405 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!