تعلیم آموزه های جنسی در دوره کودکی از دیدگاه فقه اهل بیت (ع)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آموزش جنسی، بخش مهمی از تربیت جنسی است. این نوع آموزش، در راستای افزایش دانش، آگاهی و ارتقای مهارت متربیان در امور جنسی و جنسیتی آنان صورت می گیرد. عدم تدوین پژوهشی مبتنی بر فقه اهل بیت؟عهم؟ و همچنین فقدان برنامه ای جامع برای ارایه آموزش جنسی، والدین و مربیان را دچار سردرگمی در انتقال محتوای آموزشی در این زمینه کرده است. ازاین رو، این پژوهش با روش اجتهادی، احکام مربوط به تعلیم آموزه های جنسی از دیدگاه فقه اهل بیت؟عهم؟ را در دوره کودکی بررسی، و حکم هر آموزه ای را از ادله عامه [قواعد عامه] و خاصه _ قرآن و سنت _ و همچنین ادله عقلی استخراج کرده است. تعلیم برخی آموزه های جنسی به کودکان با توجه به سن، جنسیت و توان جسمی و روانی آنان در ساحت های شناختی، عاطفی و رفتاری، مشروع است. این پژوهش، براساس روش استدلالی مذکور، تعلیم آموزه هایی نظیر: هویت یابی جنسی، تحفظ عورت از دیده شدن، آموزش استیذان، پاسخ دهی به کنجکاوی ها و سوالات جنسی کودکان و همچنین تعلیم روش های گفتاری و رفتاری محافظت از خود در برابر سوء استفاده های جنسی را در دوره کودکی راجح دانسته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2417583 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.