اولین مشاهده بلع قطعات میکروپلاستیک در پرندگان آبزی سواحل جنوبی دریای خزر: خوتکای معمولی (Anas crecca)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیشینه و اهداف

پرندگان همواره در چرخه های مختلف بوم سازگان حایز اهمیت فراوان بوده اند. در این میان میزان میکروپلاستیک ها در محیط های دریایی به طور افزاینده ای در حال ازیاد است. در سالیان اخیر به دلیل ورود زباله های پلاستیکی به محیط زیست، انواع قطعات از جمله فیبر، فرگمنت، فیلم و سایر قطعات در اندازه های مختلف به اشتباه به جای غذا یا به صورت تصادفی توسط پرندگان بلعیده می شوند. این قطعات به دلیل غیر قابل هضم بودن باعث مسدود شدن مجرای گوارشی، کاهش حجم مفید دستگاه گوارش، خفگی و در مواردی منجر به مرگ جانور می شود. تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی مشاهدات میکروپلاستیک در پرنده آبزی خوتکای معمولی حوضه جنوبی دریای خزر پرداخته است. فراوانی، نوع، اندازه، شکل و رنگ میکروپلاستیک ها در محتویات معده این اردک وحشی بررسی شد.

روش ها

 لاشه های کشف شده از شکارچیان استان های شمالی و نمونه های تلف شده از سواحل تشریح شد. برای تشخیص قطعات میکروپلاستیک از استریو میکروسکوپ مدل SZM-LED2 با زوم های شییی 7/0، 8/0، 1، 5/1، 2، 3، 4، 5/4 و زوم چشمی X10 توسط نرم افزار  OptikaView نسخه 7 استفاده شد.

یافته ها

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در دو استان گیلان و مازندران مجموعا 316 قطعه میکروپلاستیک اعم از فیبر، فرگمنت و فیلم در 46 خوتکا معمولی (Anas crecca) یافت شد که: قطعات فیبر و سپس فرگمنت بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند. دامنه اندازه قطعات از فیلم با 071/0 میلی متر تا فیبر با 543/13 میلی متر متغیر بود. همچنین بیشترین تنوع اشکال، مربوط به قطعات فیبری بلند خطی بودند.

نتیجه گیری

 ارتباط تراکم فیبر بامناطق مسکونی می تواند شاخصی از فشار اکوسیستم شهری تلقی شود. پایش و نظارت پیوسته بر محیط های آبی به کمک میکروپلاستیک ها در مناطقی که کلنی های پرندگان یافت می شود باید مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2431818 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.