بررسی واکنش قلیایی ماسه لایروبی شده ساحل جهت ساخت بتن در محیط دریایی و محوطه بنادر : مطالعه موردی ماسه ساحل دریای خزر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

انبساط و آسیب ناشی از واکنش قلیایی سنگدانه ها در سازه های مختلف بتنی بعنوان یکی از دغدغه های مهم در دوام سازه های بتنی توجه بسیاری از محققین را به شناسایی و مطالعه این مهم معطوف نموده است. سنگدانه های حاوی مواد فعال حتی به مقدار اندک وزنی در بتن، ممکن است باعث انبساط های مخرب گردند. این واکنش بین برخی از مواد سنگدانه با هیدروکسید قلیایی موجود در منافذ بتن یک ژل را تشکیل می دهند. این ژل بدلیل جذب آب و تورم با ایجاد تغییراتی در مرز های بین سنگدانه و خمیر سیمان، از طریق ایجاد فشارهای داخلی باعث انبساط و ترک خوردن بتن می گردد.از سوی دیگر امروزه به دلیل محدودیت منابع قرضه و اهمیت مسایل زیست محیطی در اکثر کشورها، استفاده از مصالح بازیافتی و بلااستفاده در صنعت بتن رونق فراوانی یافته است. از این رو در پژوهش حاضر با رویکرد استفاده از مصالح لایروبی و پتانسیل های موجود در ساحل دریای خزر، در گام نخست با انجام آزمایش سنگ نگاری (مشاهدات میکروسکوپی) مطابق استاندارد ASTM C295 به شناسایی کانی های با پتانسیل واکنش قلیایی - سیلیسی وکربناتی پرداخته شد. سپس بررسی واکنش زایی مصالح از طریق ساخت منشورهای بتن و ملات حاوی این سنگدانه ها در دوحالت کوتاه مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت با انجام آزمایش شیمیایی تعیین پتانسیل فعالیت قلیایی- کربناتی سنگدانه های کربناتی مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج کسب شده از آزمایش های مزبور کیفیت مصالح لایروبی شده از دریا جهت ساخت بتن مناسب می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442445 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.