مطالعه آزمایشگاهی مقاومت ضربه ای و مدول الاستیسیته بتن قلیافعال تحت دمای محیط، مصرفی در سدهای بتنی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

انتخاب نوع بتن مصرفی و استحکام بالا در سازه سدهای بتنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق آزمایشگاهی به تولید بتن قلیافعال سرباره ای حاوی 0، 4 و 8 درصد نانوسیلیس و 1 و 2 درصد الیاف پلی الفین در 5 طرح اختلاط پرداخته شده است. یک طرح از بتن کنترل حاوی سیمان پرتلند، بمنظور مقایسه با نتایج آزمون های حاصل از بتن قلیافعال تهیه شد. آزمون های مدول الاستیسیته، مقاومت ضربه ای چکش افتان و تصاویر میکروسکوپ الکترونیک روبشی در سن عمل آوری 90 روزه بر روی نمونه های بتنی انجام شد. افزودن نانوسیلیس به بتن قلیافعال موجب بهبود (طرح4 نسبت به طرح2) در آزمون مدول الاستیسیته و انرژی جذب شده در آزمون ضربه به ترتیب به میزان 42/13 و 36/36 درصد گردید. این برتری با افزودن الیاف به بتن، به ترتیب به میزان 05/7 درصد و 26/8 برابر ارتقا یافت. نتایج حاصل از آزمون SEM در همپوشانی با سایر نتایج است.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p2442889 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.