ارزش گذاری حفاظتی دژ قلعه رودخان :رفتارهای مخالف، نامطمئن و بدون تمایل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

ارزش گذاری اقتصادی اماکن تاریخی، کلیدی ترین اقدام برای برنامه ریزی توسعه روستایی جهت مدیریت، حفظ و حراست از آنها می باشد. این مطالعه تمایل به پرداخت حفاظتی بازدیدکنندگان از دژ قلعه رودخان(دژ سکسار) از طریق ارزش گذاری مشروط با روش انتخاب یک و نیم بعدی برآورد می کند. در این تحقیق بر رفتارهای بی تفاوت، نامطمین و معترض که می تواند همزمان در مطالعات ارزش گذاری مشروط رخ دهد، تاکید کرده ایم. نتایج تحقیق نشان داد 75% درصد از افراد در برنامه حفاظت از دژ تاریخی سکسار تمایل به پرداخت دارند؛ مابقی افراد به سه گروه بدون تمایل به پرداخت با فراوانی4%، مخالفان با 20% و نامطمین با 1% تقسیم می شوند. میانگین تمایل به پرداخت حفاظتی، در کل افراد نمونه، معادل 22650ریال و مازاد رفاه سالانه بازدیدکنندگان، 38.5 میلیارد تومان برآورد شده است. میانگین تمایل به پرداخت در گروه اخلاق گرا،25720 و در گروه پیامدگرا ،26930 ریال برآورد شده است. همچنین گروه بدون تمایل به پرداخت یا صفر مطلق، 7 نفر بوده و در توجیه دلایل خود: عدم توانایی مالی(86%) و ضروری نبودن برنامه حفاظت (14%) را اظهار داشتند. گروه مخالفان برنامه نیز33 نفر بودند که دلایلی مانند: وظیفه دولت بودن(38%)،پرداخت توسط ساکنین روستا (3%)، مشارکت توسط بازدیدکنندگان غیربومی(56%) و عدم ارایه اطلاعات لازم(3%) را اعلام نمودند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
129 تا 143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2482190 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!