بررسی و ارزیابی مقاومت جریان و انرژی جنبشی آشفتگی درراه ماهی W-W

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش به بررسی ارزیابی انرژی جنبشی آشفتگی (TKE) و مقاومت جریان در سازه نوین راه ماهی W-W پرداخته شده است. ازاین‌رو مجموعه‌ای از آزمایش‌ها در شرایطی که شیب 4، 7 و 10 درصد، فاصله بین سرریزها D/L=3، D/L=9 D/L=6، دبی 2 و زاویه 20 درجه است در یک سازه نوین راه ماهی w شکل انجام شد. نتایج مقاومت جریان نیز نشان داد که دبی و شیب، عدد فرود، فاصله نسبی تاثیری معکوس بر عملکرد موانع w به‌عنوان زبری دارند. نتایج نشان داد که مقدار حداکثر TKE می‌تواند برای شیب سرریز 10 درصد تا حدود 22/0 افزایش یابد ولی برای برخی از حالات قرارگیری سازه‌ها و شیب 4 درصد مقدار آن در حدود 05/0 کنترل گردد. همچنین مشخص شد که شیب تاثیری بر محل تشکیل حداکثر TKE ندارد و بهترین فاصله برای استراحت ماهی D/L= 9 است، همچنین در این فاصله، شیب 4 درصد از نظر کمی مقادیر کمتر از 05/0 برای TKE را نمایش می‌دهد که بهترین شرایط برای استراحت ماهی در استخرهای ایجادشده بین سرریزهاست. به‌طور کل در این مطالعه نشان داده شد که یکنواختی انرژی تلاطمی در اعماق مختلف جریان در فاصله D/L=9 و شیب 4% شرایط بهتری را برای عبور ماهی ایجاد شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491322 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!