ساختارشناسی نحوی رضی الدین استرآبادی بر کافیه ابن حاجب

پیام:
چکیده:

کتاب کافیه از ابن حاجب یکی از جامعترین کتابها در نحو عربی است و از آن جایی که این کتاب در نهایت اختصار و موجزگویی بیان شده، عرصهای برای نحودانان زبان عربی گردید تا در این عرصه به طبع آزمایی بپردازند. حدود 124 شرح برای کافیه ارایه شد که شرح رضی استرآبادی از میان 30 شرح کافیه بهترین آنها به حساب میآید، نویسندگان مقاله برآن اند تا ساختارهای نحوی را در کافیه رضی مورد بررسی قرار دهیم.

زبان:
فارسی
در صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520071 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!