آیت الله عبدالهادی فضلی (1354 - 1434 ق)

کتابنامه معاصرین(قسمت جهارم)
چکیده:

این مقاله کتاب شناسی آثار عبدالهادی الفضلی دانشمند شیعی اهل عربستان و مقیم آن دیار(1354 – 1434 ق.)است. نزدیک به هفتاد عنوان کتاب تالیفی او به ترتیب الفبای عنوان آمده که بخشی از آنها متون درسی است، در این معرفی چاپها، ویرایش ها و ترجمه های فارسی آن کتب نیز معرفی شده است. نگارنده مقاله سه مورد تصحیح متون، سه مورد مشارکت در تالیف و سه کتاب که در باره او نوشته شده اند، را نیز شناسانده است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520095 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!