منشآت بیبی حبیبه

پیام:
چکیده:

منشآت، بخشی از میراث غنی و پرارزش مکتوب در بین نسخه های خطی هستند که دربردارنده قسمت مهمی از زندگی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گذشتگان است. دوره قاجار یکی از دوره های باارزش از نظر نامه نگاری به شمار میرود و اوج این فن و کتابت آن را نشان میدهد. نوشتاری که از نظر میگذرد گزارشی از محتوای منشآتی است که ظاهرا مکاتبات عاشقانه زنان و مردان دربار قاجاری است و توسط یکی از ندیمه های دربار به نام حبیبه بنت آزادخان جمع آوری و استنساخ شده است. تسلط درباریان قاجاری بر فنون ادبی، احراز برخی مشاغل دیوانی، ارتقاء فرهنگ بین دربار به ویژه زنان قاجاری، نقش زنان در نامهنگاریهای عصر قاجار، داد و ستد نامه های عاشقانه در دربار قاجاری، از جمله موضوعاتی است که میتوان از این قبیل منشآت نویسی به غور و بررسی آنها پرداخت

زبان:
فارسی
در صفحه:
283
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520099 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!