نگرش دانشجویان دانشگاه نسبت به سیاست آموزش زبان انگلیسی در کردستان عراق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
علیرغم پوشش گسترده سیاست زبان در ادبیات، تحقیقات کمی در مورد سیاست آموزش زبان انگلیسی در سطوح عالی به طور کلی و زمینه آموزش عالی کردستان عراق به طور خاص انجام شده است. مطالعه کیفی حاضر به بررسی ادراکات دانشجویان زبان انگلیسی از خط مشی آموزش زبان انگلیسی، سیاست های آموزشی جاری و اهداف یادگیری در زمینه کردی در بین جنسیت ها و رشته های تحصیلی پرداخت. برای این منظور، نسخه ای از پرسشنامه یانگ (2012) برای دانشجویان انگلیسی زبان انگلیسی در رشته علوم نرم و سخت (N=300، مرد 34%، زن 67%) در دو دانشگاه خصوصی و دولتی در کردستان عراق اقتباس و اجرا شد. تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده نشان دهنده نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی در علوم نرم و سخت بود. شایان ذکر است که دانش آموزان تاکید کردند که همه دانش آموزان کرد عراقی باید زبان انگلیسی را در کلاس های متوسط ​​انگلیسی و کردی یاد بگیرند. آنها همچنین صلاحیت زبان انگلیسی را به عنوان یک موفقیت تحصیلی مهم در نظر گرفتند. با این حال، برخی از آنها از وضعیت موجود آموزش انگلیسی در موسسات خود احساس نارضایتی می کردند. یافته های این مطالعه بینش ها و توصیه هایی را برای سیاست گذاران آموزش انگلیسی، مدیران و مدرسان در سطوح عالی ارایه می کند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
33 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520191 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!