مروری بر نقش بازارآب به عنوان رویکردی برای مدیریت منابع با تاکید بر شرایط ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

افزایش جهانی تقاضای آب در کنار عرضه محدود و در حال کاهش آن، سبب شده تا بحران آب تقریبا تمامی نقاط کره زمین را تهدید کرده و این مسیله را به یکی از بزرگ ترین چالش های قرن حاضر بدل نماید. پیش بینی می شود که در صورت تداوم روند فعلی بهره برداری از این منابع، تا سال 2050 بیش از 21 درصد از جمعیت جهان در معرض تنش آبی شدید قرار گیرند. از این رو، بیش تر کشورها به اتخاذ سیاست های جدید در ارتباط با مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب گرایش یافته اند و توسعه سازوکارهای مبتنی بر بازار به عنوان یک روش پایدار، انعطاف پذیر و کارا در مدیریت منابع آب و بازتوزیع آن بین مصارف مختلف، مطرح است. اگرچه نقش موثر بازارهای آب در تقویت استفاده از منابع بسیار محدود آب، افزایش فرصت ها برای بهبود بهره وری و کارایی مصرف آن به خوبی روشن شده است. اما توانایی بازار در تخصیص کارا و بهینه آب در گرو برقراری شرایط خاصی می باشد و بهره گیری از این روش در ایران مستلزم شناخت بسترهای لازم برای تشکیل یک بازار آب و هم چنین پیامدهای اقتصادی آن می باشد. مقاله حاضر با رویکرد مروری- تحلیلی ضمن معرفی رویکرد جدید مدیریت آب مبتنی بر طرف تقاضا، به تبیین مبانی نظری بازار آب، مفاهیم و ویژگی های آن پرداخته و با تشریح الزامات پیاده سازی آن در عمل، تجربیات گذشته بازار آب در ایران و جهان را مورد واکاوی قرار داده و مزایا و چالش های آن را به تصویر می کشد و بر این اساس پیشنهادها و راه حل هایی برای اصلاح با تاکید بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی حاکم بر مدیریت منابع آب کشور ارایه می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
907 تا 934
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533373 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!