توسعه روشی نوین به منظور شناسایی سریع و خودکار درجات تخریب ساختمان ها از تصاویر و ابرنقاط پهپادی بعد از زلزله (مطالعه موردی: منطقه سرپل ذهاب)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

طی سه دهه اخیر، تولید نقشه تخریب ساختمانها پس از زلزله، یکی از مهمترین چالش های مطرح در حوزه مدیریت بحران می باشد. در اکثر مطالعات پیشین از داده های ماهواره ای برای تولید نقشه های تخریب ساختمان ها استفاده شده است ولی به دلیل هندسه ضعیف این نوع داده ها و نویز بالا، اخیرا تمایل زیادی جهت بکارگیری داده های پهپادی به منظور شناسایی درجات تخریب ساختمان ها طبق استاندارد EMS98  ایجاد شده است. لذا در این تحقیق، داده های اخذ شده پس از زلزله سرپل ذهاب به منظور شناسایی درجات تخریب ساختمان- ها در چهار کلاس، شامل " تخریب نشده یا تخریب جزیی " ،"تخریب کم "،" تخریب شدید " و "ویران شده" مورد استفاده قرار گرفته است. در روش پیشنهادی، ابتدا داده های خام به ابر نقاط و تصاویر اورتوفتو تبدیل شد. سپس  روش نوینی مبتنی بر تصمیم گیری درختی و به صورت حذفی ارایه گردید که با درجه اتوماسیون بالایی اقدام به تفکیک و شناسایی کلاس های تخریب بیان شده می نماید. همچنین به منظور سرعت بخشی به تولید ویژگی مهم مدل رقومی سطح  نرمال شده  حاصل از ابرنقاط،روش جدیدی ارایه شده است. علاوه بر این جهت شناسایی کامل ساختمانهای ویران شده ، شاخص لبه نوینی در این تحقیق پیشنهاد گردیده است. از مهمترین ویژگی روش ارایه شده در نظر گرفتن همزمان سه رکن مهم در مدیریت بحران شامل سرعت، دقت و هزینه در طراحی روش پیشنهادی می باشد. نتایج بدست آمده بر روی دو محدوه در شهر سرپل ذهاب، حاکی از حصول دقت کلی و ضریب کاپا به ترتیب 86% و81% و نیز مدت زمان پردازش حدود 15 ثانیه ای در منطقه ای با 142 ساختمان می باشد و این نشان دهنده کارایی بالای روش پیشنهادی است.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533636 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!