ارایه یک روش بافت آگاه تشخیصی به منظور پایش و هشدار بیماران انسداد مزمن ریوی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و GIS

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بیماری مزمن انسداد ریوی (COPD) یکی از شایع ترین بیماری های دستگاه تنفس در سطح جهان است که باعث تنگی نفس و اختلال در روند طبیعی بازدم می گردد و تعداد مرگ ومیر بالایی در سطح جهان به خود اختصاص داده است. با وجود پیشرفت های فناوری در حوزه های درمانی، بسیاری از بیماران خدمات درمانی مناسب را دریافت نمی کنند که از عوامل آن عدم ارزیابی مناسب سطح بیماری براساس شدت علایم و همچنین ویژگی های مکان مرجع بیمار است. مطالعات اخیر حاکی از آن است که استفاده از سیستم های استنتاج فازی در تشخیص دقیق و درمان به موقع بیماری ها موثر بوده و موجب بهبود کیفیت زندگی و کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی می گردد. در این مقاله یک رویکرد نوین با استفاده از استنتاج بافت های فردی و محیطی ارایه شده که سعی در اطلاع رسانی دقیق و سریع بیماران از سطح بیماری COPD دارد. سیستم بافت آگاه پیشنهادی با دریافت بافت های فردی و محیطی که در تعامل فرد با سیستم دریافت شده، اطلاعات مورد نیاز را با روش منطق فازی پردازش و استنتاج کرده و براساس شرایط جاری کاربر، وی را از سطح بیماری خویش مطلع می کند. در این مطالعه بیماران مبتلا به COPD در طول یکسال در شهرستان ایلام جهت بررسی علایم بالینی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که استفاده از سیستم های خبره فازی مبتنی بر بافت، پاسخ دقیقی از وضعیت بالینی بیمار در مقایسه با تشخیص پزشک مربوطه نسبت به متغیرهای فردی و محیطی ارایه می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
157 تا 169
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533644 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!