ارایه یک سامانه توصیه گر مکانی شخصی سازی شده برای خدمات ورزشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه سامانه های توصیه گر مکانی، امکان تحلیل و توصیه خدمات مکانی را برای کاربران مختلف ایجاد کرده اند. قابلیت شخصی سازی ارایه خدمات به کاربران متنوع سیستم قابلیت بکارگیری و کارایی اینگونه سامانه ها را افزایش داده است. شخصی سازی توصیه ها در در حوزه مکان های ورزشی از جمله خدمات شهری است که در افزایش سطح سلامت شهروندان و جامعه می تواند بسیار موثر باشد. هدف از تحقیق حاضر طراحی یک سامانه توصیه گر دانش مبنای شخصی سازی شده ای است تا فرد بر اساس نیاز ها و شرایط خود مناسب ترین و بهینه ترین موقعیت ها برای دریافت خدمات ورزشی را دریافت نمایند. جهت اجرای طرح پیشنهادی افرادمختلف براساس ویژگی ها و شرایط شخصی به کمک الگوریتم شبکه عصبی نگاشت خودسازمان ده خوشه بندی شدند و در ادامه جهت مدل سازی عدم قطعیت، ترجیحات افراد در موتور استنتاج فازی شهودی وارد و خروجی صریح و دقیقی به دست آمده و به کاربر ارایه گردید. تعداد 98 نفر در سامانه ثبت نام کردند و به 7 خوشه متفاوت تقسیم شدند. برای هر خوشه فرایند شخصی سازی برای ارایه خدمات انجام شد. در نهایت سامانه بر اساس سه پارامتر دقت (74/0)، حساسیت (81 /0) و F-Score (77 /0) مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل حاکی از عملکرد خوب و قابل قبول رویکرد پیشنهادی دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
187 تا 195
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533646 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!