سنتز لیگاند متوکسی آمیدو زانتات و بهینه سازی شرایط نشان دارسازی با mTc99 به عنوان عامل تصویربرداری SPECT

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، سنتز، ترکیب متوکسی آمیدو زانتات MAX و نشان دارسازی آن با رادیونوکلیید mTc99 به عنوان یک عامل تشخیصی نوین جهت تصویربرداری توموگرافی رایانه ای تک فوتونی (SPECT) می باشد. لیگاند فوق از واکنش بین دو ماده ی کلرواستامید (Chloroacetamide) و مشتقات زانتات (Xanthate) با نسبت های مولی معین سنتز شد. سپس فرایند نشان دارسازی لیگاند MAX از طریق دوشیدن mTc99 از ژنراتور (mTc99Mo/99) و به روش مستقیم انجام گرفت. به این ترتیب که قلع کلرید به عنوان عامل کاهنده مورد استفاده قرار گرفت و اثر پارامترهایی از قبیل عوامل افزودنی از جمله اسید آسکوربیک، تغییر غلظت عامل شلات کننده و pH جهت بهینه سازی شرایط نشان دارسازی مورد ارزیابی قرار گرفت. شناسایی و تشخیص محصولات شیمیایی به وسیله ی طیف سنجی های مادون قرمز (FTIR) و رزونانس مغناطیسی هسته (NMR) انجام گرفت. میزان نشان دارسازی کمپلکس در دمای آزمایشگاه %93 برآورد شد. رادیوداروی نوین mTc-MAX99 با خلوص رادیونوکلییدی و رادیوشیمیایی بالاتر از %90 می تواند به عنوان یک عامل تشخیصی نوید بخش در مطالعات کلینیکی و پیش بالینی مورد استفاده قرار گیرد که در مطالعات آینده به آن پرداخته خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535105 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!