پایش فعالیت آتشفشان با تحلیل هم زمان نسبت دامنه امواج لرزه ای و سرعت نسبی داده های نوفه های لرزه ای محیطی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از تابع همبستگی متقابل نوفه های لرزه ای محیطی به کرات برای نظارت بر فعالیت آتشفشان ها استفاده شده است. این روش معمولا محدود به آتشفشان های مجهز به شبکه های بزرگ و با ایستگاه های متراکم و باندپهن است. در این مقاله روشی پیشنهاد شده است که می تواند به طور خودکار و بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته، تابع همبستگی متقابل نوفه های لرزه ای محیطی را محاسبه کند و با استفاده از آن، تغییرات سرعت نسبی و همچنین تغییرات نسبت دامنه های لرزه ای را به عنوان دو پیش نشانگر فوران، تحلیل و بررسی کند. برای این منظور از داده های لرزه ای پیوسته پنج ایستگاه لرزه نگاری نزدیک آتشفشان اتنا در ایتالیا استفاده شده است. ابتدا مولفه های قایم داده های روزانه به نگاشت های سی دقیقه ای تبدیل و پس از حذف میانگین، قسمت هایی از نگاشت با دامنه بیشتر از سه برابر جذر مربع میانگین حذف شدند. در ادامه، تابع همبستگی متقابل بین جفت ایستگاه ها محاسبه و در بازه های فرکانسی مختلف فیلتر شد. سپس تغییرات سرعت امواج لرزه ای با استفاده از بسته پایتون MSNoise و روش پنجره های متحرک طیف متقابل برای تمام ایستگاه ها محاسبه شد.در مرحله دوم، تجزیه و تحلیل نسبت دامنه های لرزه ای با روش SARA (Seismic Amplitude Ratio Analysis) انجام و نمودارهای نسبت دامنه ها رسم شد. در نهایت، با استفاده از آزمون تحلیل روند من- کندال و آزمون تخمین شیب سن، مقدار عددی شیب هر نمودار، جداگانه محاسبه شد. نتایج نشان دهنده کاهش سرعت نسبی به میزان 2/0 درصد و همچنین افزایش نسبت دامنه های امواج لرزه ای در 90 درصد جفت ایستگاه ها از چند روز قبل از فوران اصلی است. اندازه گیری خودکار و مداوم این دو پیش نشانگر و تلفیق نتایج آنها، می تواند پتانسیل این روش را برای بهبود روند نظارت بر آتشفشان ها به خوبی نشان دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
216 تا 229
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535523 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!