تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن و شبیه سازی المان محدود اتصال الکتروفیوژنی معیوب در شبکه لوله کشی گاز طبیعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی منشا نشتی های گاه به گاه در شبکه لوله کشی گاز طبیعی انجام شده است. طبق نتایج به دست آمده از روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA) سه عیب عدم تراش صحیح، وجود چربی و وجود رطوبت در محل جوش در مرحله نصب و اجرا دارای بالاترین میزان خطر است. علاوه بر آن، تحلیل مکانیک شکست برای عیب های دارای بالاترین میزان خطر در نرم افزار ABAQUS به روش XFEM و به صورت سه بعدی انجام پذیرفت. شبیه سازی ها برای بارگذاری طول ثابت ترک (برابر 4 میلی متر) صورت گرفت. بر اساس نتایج شبیه سازی های المان محدود، ترک با طول اولیه 4 میلی متر در فشار داخلی بالاتر از 4/1 مگاپاسکال شروع به رشد می کند. با توجه به فشار بهره برداری شبکه گاز شهری (حدود 4/0 مگاپاسکال)، بر اساس نتایج این مطالعه شناسایی عیب های بالاتر از 4 میلی متر قبل از بهره برداری ضروری می باشد. داده های حاصل از این پژوهش می تواند جهت استفاده مهندسین شرکت ملی گاز ایران مفید باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538175 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!