همرفت ترکیبی نانوسیال آب-مس درون حفره ای مربعی شکل با دو دیواره متحرک حاوی سیلندرهای چرخان با استفاده از روش بونجیورنو

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در مقاله ی حاضر، انتقال گرمای همرفت ترکیبی نانوسیال آب-مس در محفظه ای مربعی شکل با دو دیواره متحرک که شامل دو سیلندر چرخان و عایق است، به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور مدلسازی میدان نانوسیال از مدل بونجیورنو استفاده شده است. معادلات حاکم با استفاده از روش المان محدود حل شده اند. پارامترهای مورد بررسی در این مقاله شامل: تاثیر پیکربندی مختلف سیلندرها، جهت چرخش سیلندرها، سرعت زاویه ای سیلندرها () ، فاصله ی سیلندرها از دیواره های متحرک (xc) و عدد رینولدز (Re) می باشد. طبق نتایج ارایه شده، قرارگیری استوانه های چرخان به صورت افقی حالت بهینه ی پیکربندی می باشد. جهت چرخش سیلندرها تاثیر مهمی بر انتقال گرما از سطح گرم دارد و طبق نتایج جهت بهینه تابعی از فاصله ی سیلندرها از دیواره ها می باشد. از طرف دیگر، با افزایش عدد رینولدز آهنگ انتقال گرما نیز افزایش می یابد، بگونه ای که با افزایش این عدد از 50 به 200 نرخ انتقال حرارت در حدود 105% افزایش نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
125 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538188 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!