بررسی اثر اعمال شیار محیطی در پوسته بر رفتار جریان و عملکرد یک کمپرسور چرخش معکوس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله به بررسی عددی اثر اعمال اصلاح پوسته از نوع شیار محیطی بر بهبود عملکرد یک کمپرسور محوری چرخش معکوس دو طبقه گذرصوت پرداخته شده است. نتایج بر اساس شبیه سازی عددی جریان لزج به صورت سه بعدی با حل معادلات ناویر- استوکس شامل معادله پیوستگی، مومنتوم و انرژی و با استفاده از نرم افزار تجاری Ansys CFX ارایه گردیده است. در ابتدا، به منظور اعتبارسنجی، نتایج حاصله با نتایج سایر محققان مقایسه گردیده که تطابق خوبی مشاهده می گردد. بررسی منحنی عملکرد کمپرسور در دو حالت پوسته صاف و پوسته شیاردار حکایت از افزایش حاشیه استال در این کمپرسور به میزان حدود 8% دارد. مشاهده می گردد که اعمال پوسته شیاردار در شرایط نزدیک استال رخداد سلول استال و پخش محیطی و محوری آن را کاهش می دهد. با توجه به تضعیف جریان نشتی نوک در حالت پوسته شیاردار، فصل مشترک جریان اصلی و جریان نشتی نوک به سمت پایین دست گذرگاه حرکت می کند. بعلاوه برخورد جریان نشتی نوک و امواج شوک نیز که منجر به تولید افت های زیاد می شود به پایین دست منتقل می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
165 تا 174
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538192 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!