بازرسی عیب ترک در مواد مرکب تقویت شده با الیاف کربن به روش حرارت نگاری مادون قرمز با استفاده از تحریک الکتریکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله، بازرسی حرارت نگاری قطعات کامپوزیتی تقویت شده با الیاف کربن با بافت 2جهته ساخته شده با دو روش خلاء و لایه گذاری دستی به کمک هدایت الکتریکی بررسی شده است. در این روش مواد کامپوزیتی تقویت شده با الیاف کربن تحت پارامترهای بهینه تحریک شامل ولتاژ 5 ولت، جریان 1.6 آمپر و مدت زمان اعمال جریان به مدت 1تا2 ثانیه قرار گرفته و به صورت یکنواخت گرم شده اند و با کمک دوربین حرارتی مادون قرمز، بازرسی انجام شد. از آن جا که اولین نشانه های بروز عیب در تحریک الکتریکی تغییرات دما می باشد این روش کمک زیادی به کیفیت تصویرهای حرارتی گرفته شده توسط دوربین مادون قرمز و دقت آزمون می کند. در نهایت با اعمال تحریک هدایتی الکتریکی به صورت مستقیم به نمونه ها، عیب ترک با ابعاد 2 و 1.5 سانتی متر در قطعات ساخته شده با روش لایه گذاری دستی و ترک با ابعاد 2، 1.5 و 1 سانتی متر در قطعات ساخته شده با روش خلاء توسط دوربین مادون قرمز شناسایی و ثبت گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
2 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538916 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!