بازرسی غیرمخرب عیب تجمع ذرات در نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری با استفاده از روش تداخل سنجی لیزری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تولید انبوه نانوکامپوزیت ها بدون وجود روش های مناسب برای بازرسی غیرمخرب سلامت این محصولات ممکن نمی باشد. بدیهی است که تجمع و کلوخه ای شدن ذرات نانو در زمینه پلیمری در کیفیت قطعه نانوکامپوزیتی تاثیر بسزا دارد. در این مقاله، تجمع نانولوله های کربنی در قطعات نانوکامپوزیتی به کمک روش تداخل سنجی لیزری بررسی شده است. این روش، یک تکنیک غیرتماسی و مبتنی بر بازتاب نور لیزر از سطح بوده که قادر است با تشخیص ناپیوستگی های ناشی از یک بارگذاری اندک، عیوب را در سطوح زیرین قطعات شناسایی کند. در این راستا، نمونه های دارای عیب تجمع نانولوله های کربنی در ماتریس اپوکسی ساخته شدند. همچنین از بارگذاری حرارتی توسط لامپ هالوژنی برای تحریک غیرتماسی این نمونه ها استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمایش های تجربی حاکی از قابلیت و امکان پذیری تشخیص عیب تجمع ذرات نانو با استفاده از روش تداخل سنجی لیزری است. همچنین، محدوده ای قابل تشخیص برای دو پارامتر اصلی فرآیند شامل اندازه بارگذاری و فاصله برش تعیین شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
52 تا 63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538920 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!