بررسی تاثیر خروج از مرکز و نسبت جرمی جرم های اصلی بر ساختار مدارهای لیاپانوفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مسیله سه جرمی محدود شده بیضوی به عنوان یکی از راه های بهبود دقت مسیله سه جرمی، مدلی برای مطالعه مسیر حرکت فضاپیما در محدوده این مسیله است که خروج از مرکز جرم های اصلی در آن لحاظ شده است. به عنوان اصلی ترین عامل اغتشاشی در مدل دینامیکی، خروج از مرکز جرم های اصلی ساختار مدارهای دوره ای را در مقایسه با مدل های ساده تر تغییر می دهد. مدارهای دوره ای رفتارهای تکرارشونده ای هستند که در آن ها دینامیک مداری فضاپیما بعد از هر دوره مداری تکرار می شود، این رفتارهای دوره ای موضوع اصلی این پژوهش هستند، چرا که برای طراحی ماموریت های آینده و شناسایی ساختار دینامیکی حاکم بسیار مفید هستند. علارغم بررسی های صورت گرفته در رابطه با روش های یافتن مدارهای دوره ای صفحه ای و تحلیل پایداری آن ها در مسیله بیضوی، تاثیر به خصوص پارامترهای اصلی سیستم بر ساختار مدارهای لیاپانوفی بررسی نشده است. این در حالی است که در این مقاله، در ابتدا حدس های اولیه برای الگوریتم تصحیح مداری از طریق خانواده های مدارهای از قبل شناسایی شده در مسیله دایروی استخراج شده است، سپس الگوریتم تصحیح برای اصلاح حدس های اولیه و رسیدن به مدارهای دوره ای صفحه ای مورد استفاده قرار گرفته است. مدارهای دوره ای استخراج شده در مسیله بیضوی با مطالعات قبلی و مدل های ساده تر مقایسه شده و نهایتا این مدارهای دوره ای برای سیستم های مختلف با مقادیر متفاوت خروج از مرکز و نسبت جرمی به جهت مشخص کردن تاثیر این پارامترها بر ساختار مدارها با همدیگر مقایسه شده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
153 تا 163
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539101 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!