تعیین سهم منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده یک شبکه آبیاری بر پایه محاسبه تلفات سامانه بهره‏ برداری، مورد مطالعاتی شبکه آبیاری آبشار اصفهان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

این مطالعه با شبیه‏سازی فرایند توزیع آب سطحی در کانال‏های آبیاری، تحلیل مکانی توزیع آب و همچنین، برآورد نیاز آب کشاورزی، اقدام به تعیین سهم منابع آب سطحی و زیرزمینی با هدف تدقیق سهم منابع آب در یک شبکه آبیاری کرد. در راستای دستیابی به این مهم، شبکه آبیاری آبشار اصفهان، با مشکلات حاد مدیریت توزیع آب، به عنوان نمونه مطالعاتی این پژوهش انتخاب شد. بنابراین، شبیه‏سازی توزیع آب بین آبگیرهای کانال اصلی و فرعی، با توسعه مدل شبیه‏ساز انتگرالی تاخیری در محیط MATLAB صورت گرفت و تحلیل مکانی شاخص کفایت توزیع آب، در محیط GIS انجام شد. نیاز آبی محصولات الگوی کشت نیز با استفاده از برنامه نت‏وات برآورد شد. نتایج شبیه‏سازی در کانال‏های اصلی و فرعی، بیانگر روند غالبا کاهشی کفایت تحویل آب از آبگیرهای بالادست تا پایین‏دست، به خصوص تحت سناریوهای بهره‏برداری کم‏آبی بوده که نشان از ضعف مدیریت کارآمد توزیع آب در شبکه کانال داشت. همچنین، تحلیل مکانی کفایت توزیع آب آبیاری بیانگر ناکارآمدی تحویل آب سطحی و دلیل اصلی افزایش تعداد چاه‏های حفرشده توسط کشاورزان در محدوده شبکه آبیاری بوده است. در ادامه، سهم آب سطحی و زیرزمینی به تفکیک 59 روستای دارای حقابه مشخص شد، به ‏طوری ‏که آب سطحی توزیع شده در روستاهای واقع در بالادست و پایین دست هر کانال فرعی به ترتیب 35-48% و 49-60% تقاضای کشاورزی را تامین کرده است. نتایج این تحقیق، زمینه را برای پیاده‏سازی سیستم حسابداری آب، با تدقیق سهم منابع آب سطحی و زیرزمینی در محدوده شبکه آبیاری، فراهم می‏کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
403 تا 417
لینک کوتاه:
magiran.com/p2539323 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!