مدیریت ریسک در تیرهای بتنی مقاوم سازی شده با FRP

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در دنیای امروز، در انجام تمامی پروژه های ساختمانی با ریسک رو به رو هستیم. مدیریت ریسک در مقاوم سازی پروژه ها امری بسیار مهم می باشد. مقاوم سازی تیر های بتن آرمه با توجه به نوع و روش آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی و کاربرد مدیریت ریسک در مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه با استفاده از روش نصب لایه های FRP به صورت خارجی (EBR) و روش نصب در نزدیک سطح (NSM) پرداخته شده است.اگر چه هر دوی این روش های مزایا و معایبی دارند و این مساله به عضو مقاوم سازی شده و شرایط پروژه بستگی دارد ، ولی به طور کلی  می توان گقت روش NSM عملکرد بهتری نسبت  به روش EBR دارد ولی روش EBR برای مقاوم سازی تیر ها بیشتر استفاده می شود.لذا در این پژوهش پرسشنامه ای حاوی موانع اجرای روش NSM  طراحی و تدوین گردید. سپس این پرسشنامه بین کارشناسان و افراد خبره با سابقه ی بیشتر از5 سال در امر مقاوم سازی توزیع شد. این پرسشنامه وضعیت اجرای مدیریت ریسک در روش NSM، موانع اجرا و تاثیر مدیریت ریسک بر عملکرد مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه  با استفاده از روش  EBRو روش NSM را شناسایی و بررسی می کند. بعد از جمع آوری اطلاعات، با بهره گیری از آزمون های آماری این اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. در پرسشنامه فاکتور های مدت زمان بیشتر اجرا، کمبود افراد خبره، حجم بالای عملیات اجرایی، عدم اطلاع کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران در زمینه ی وجود این روش، پیچیدگی محاسبات، حجم بالای محاسبات، نبود امکان ایجاد پوشش موردنیاز(7- 5 سانتیمتر) روی میلگردها، دشواری تهیه ی میلگرد FRP مورد نیاز در روشNSM، هزینه ی اجرای بالا و جدا شدگی FRP به همراه رویه ی بتنی به عنوان موانع اجرای NSM معرفی گردیده و در ابتدای امر فرض بر آن شد که فاکتورها به عنوان موانع اجرای NSM تاثیر گذار می باشند،سپس با توجه به نتایج حاصل شده از آزمون های آماری درستی این فرض ها اثبات گردید. همچنین با توجه به تحلیل داده ها از طریق نرم اقزار SPSS ، عدم اطلاع کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران در زمینه ی وجود روش NSM بیشترین تاثیر را به عنوان مانع اجرای روش NSM دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
57 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551806 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!