تعیین مشخصات جریان های دو فازی نفت- آب توسط شبکه عصبی کانولوشنی جریانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تا به امروز، مدل های مکانیکی و روابط تجربی مختلفی برای توصیف و مدل سازی سیستم های جریان دو فازی نفت- آب معرفی شده اند. اما، در اکثر این مدل ها و روابط پیشنهادی از مفروضات ساده با رویکرد حل تکرار شونده استفاده شده، که از دقت کافی جهت تخمین خصوصیات جریانی برخوردار نمی باشند. هدف از مطالعه حاضر، غلبه بر این مشکل با کمک توسعه یک شبکه عصبی کانولوشنالی جریانی از طریق یادگیری عمیق می باشد. بدین منظور، 270 آزمایش جریانی شامل آزمایش های جریانی پراکنده آب در نفت، دوگانه پیوسته و پراکنده نفت در آب در دو حالت افقی و شیب دار (°30) انجام گردیده است. شبکه عصبی بر روی 70% این داده های آزمایشگاهی آموزش داده شد. لازم به توضیح است که از تصاویر الگوی جریانی دو بعدی به عنوان داده های ورودی و از الگوهای جریان و مقادیر کسر حجمی پسماند به عنوان داده های خروجی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نماینگر آن است که مدل شبکه عصبی کانولوشنالی جریانی آموزش داده شده بر روی داده های آزمایشگاهی قادر است رژیم های جریان را با دقت 91% و 96% به ترتیب در جریان های افقی و شیبدار پیش بینی نماید. این مدل همچنین قادر است کسر حجمی پسماند را با یک خطای معقول 22/1% و 98/0% به ترتیب در جریان های افقی و شیبدار پیش بینی کند. از این رو می توان گفت که رویکرد پیشنهادی قادر به پیش بینی خودکار و دقیق رژیم جریان و کسر حجمی پسماند در جریان های افقی و شیبدار از طریق تصاویر جریان است.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2568842 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!