ارزیابی مدل WRF برای مطالعه انرژی باد در منطقه کیش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اولین گام در مطالعه پتانسیل انرژی بادی یک منطقه، تهیه داده های باد مناسب برای آن منطقه است. روش معمول برای جمع آوری داده های باد، نصب دکل های اندازه گیری باد می باشد. این روش مستلزم هزینه های هنگفتی است که می تواند برگشت ناپذیر باشد زمانی که آن منطقه پتانسیل باد خوبی نداشته باشد. روش دیگر برای تهیه داده های مناسب که امروزه بسیار رایج است، استفاده از مدل های عددی است. در این مطالعه، مدل WRF و پارامترسازی های فیزیکی مختلف موجود در آن برای ارزیابی انرژی بادی در منطقه کیش مورد بررسی قرار گرفته است. در گام نخست، پنج پارامترسازی لایه مرزی مختلف برای بدست آوردن تنظیمات بهینه شبیه سازی جریان باد، مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، بهترین پارامترسازی از طریق مقایسه طرحواره ها با داده های اندازه گیری شده توسط دکل باد سازمان انرژی های نو ایران بدست آمد. نهایتا مدل برای یک سال با تنظیمات بهینه بدست آمده اجرا و نتایج آن با داده های موجود مقایسه شد. برای مقایسه از توزیع ویبول، نمودارهای میانگین روزانه و ماهانه سرعت باد، برش قایم باد و جهت باد استفاده شده است. نتایج نشان داد که بهترین عملکرد از بین پنج طرحواره ی بکار گرفته شده را پارامترسازی MYNN2.5 دارا می باشد. علاوه بر این، پارامترهای شکل و مقیاس حاصل از مدل و داده های اندازه گیری اختلاف ناچیزی داشته و جهت باد نیز انحراف پادساعتگرد کمی نشان داد. در کل می توان عنوان کرد مدل WRF توانایی خوبی در شبیه سازی میدان باد در منطقه کیش دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
64 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2588616 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!