بررسی اثرات شوک بهره وری بر قیمت های اسمی اقتصاد در شرایط بحران بانکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
با توجه به شرایط نظام بانکی در سال های اخیر، نشانه هایی از بروز بحران بانکی در اقتصاد ایران مشاهده شده که با در نظر گرفتن سهم بالای نظام بانکی در تامین مالی فعالیت های اقتصادی ایران، در این مقاله اثرات تکانه بهره وری بر متغیرهای نرخ تورم، نرخ سود اسمی، نرخ اجاره سرمایه، نرخ سود سپرده ها و نرخ سود اعطای تسهیلات با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای عمومی در قالب دو سناریوی حدی عدم وجود بحران و وجود بحران بانکی با استفاده از داده های اقتصاد ایران طی سال های 1399-1360 بررسی شده است. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری کمتر تکانه بهره وری در حالت وقوع بحران بانکی نسبت به عدم وقوع آن و تعدیلات ناقص در شرایط بحران بانکی است.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2670506 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!