«دفاع» در اندیشه های قرآنی امام خامنه ای (دام ظله)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در مطالعه تاریخی زندگی موجودات، دفاع پدیده ای بسیار بااهمیت و برجسته شناخته می شود. این پدیده در مقابل تهدیدات و خطرهای خارجی ظهور می یابد تا موجودات بتوانند از مسیر حرکت و کمال خود باز نمانند و بقای خود را حفظ کنند. به همین دلیل «دفاع» مفهومی مقدس، ارزشی و یکی از ارکان بقاء به حساب می آید؛ اما آنچه بر اهمیت و ارزش این مهم می افزاید، آشنایی با اندیشه دفاعی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی است؛ چراکه معظم له با تکیه بر آیات قرآنی، دیدگاه و نظریه خودشان را تحت «دفاع» بیان فرموده اند و به همین مناسبت نگاه ایشان به «دفاع»، یک نگاه عمیق و گسترده است. مقاله حاضر از منظر هدف اکتشافی و کاربردی بوده، رویکرد آن، استقرایی و چگونگی انجام آن، کیفی است. باتوجه به ماهیت پژوهش، از روش تحلیل مضمون در دسته بندی اولیه مضامین و جهت تجزیه و تحلیل تم های به دست آمده، از روش تکاملی به منظور استخراج منظومه فکری مقام معظم رهبری استفاده شده است. نتایج تحقیق ضمن بیان پاسخی روشن به پرسش ها، مدلی را با محتوای 34 مضمون، تحت عنوان اصول و مبانی، 58 مضمون تحت، عنوان راهبرد و 24 مضمون، تحت عنوان اهداف در حوزه «دفاع» ارایه کرده است
زبان:
فارسی
صفحات:
201 تا 234
لینک کوتاه:
magiran.com/p2694478 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!