فهرست مطالب

قرآن و علم - پیاپی 33 (پاییز و زمستان 1402)

نشریه قرآن و علم
پیاپی 33 (پاییز و زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • عباس محمد حسنی*، علی آقا صفری صفحات 9-32

  رفتار سازمانی مطالعه نظام مندی در راستای درک علل رفتارها، بهبود پیش بینی ها، هدایت و کنترل با هدف پرده برداری از واقعیت های مهم موجود در روابط ها و ایجاد تغییر در رفتارهای نامطلوب است. ضرورت درک تاثیر محیط پرتلاطم و پویا در رفتار سازمانی در این عصر ارتباطات و اطلاعات و پیشرفت های چشم گیر فناوری، پدیدآمدن سازمان های فرامرزی و سازمان های پیچیده و نیز لزوم توجه به سرعت به عنوان یک مزیت رقابتی و بهبود انعطاف پذیری، بیش ازپیش روشن شده است. پژوهش با اهداف بنیادی و کاربردی، مسیله را از منظر قرآن با استفاده از روش توصیفی تحلیلی استنطاقی و نیز تحلیل محتوا برای روشن سازی دیدگاه سپهر وحیانی به بررسی گرفته است. یافته ها نشان می دهد که در قرآن نه تنها بر تاثیر محیط در رفتار سازمانی توجه شده است که با نگاه جامع تر نسبت به دانش مدیریت معاصر هم رهاوردهای آن را در حوزه های نگرش به انسان، سازمان و محیط به چالش کشیده و ضمن گسترش دادن دامنه این دانش اهتمام خاص بر تعامل فعالانه ، پویا و پیشگیرانه انسان و سازمان با محیط دارد. کلام وحی به نقش محیط در ادراکات، تصمیم گیری ها، تربیت و یادگیری، هویت بخشی و فرهنگ سازمانی تاکید دارد؛ لکن برخلاف مدیریت سیستمی و اقتضایی اسارت انسان در چنگال محیط را نمی پذیرد و افزون بر آن اینکه عوامل محیطی را منحصر به عواملی نظیر: عوامل اقتصادی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمی داند؛ بلکه عوامل غیبی و ماورایی را نیز مطرح و مطمح نظر دارد.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، سازمان، نقش، محیط، رفتار سازمانی
 • صدیقه پروان*، فائزه عظیم زاده اردبیلی، رحمان عشریه صفحات 33-66
  این پژوهش با هدف بررسی و نقد مولفه های هویت مادری و واکاوی علت تنزل جایگاه مادر در سند 2030، و کشف دیدگاه گفتمان دینی و غربی نسبت به این مقوله انجام شده است. روش پژوهش در این مقاله، اسنادی کتابخانه ای است و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی به روش تحلیل محتوای کیفی است. جامعه تحقیق عبارت است از متن سند توسعه پایدار 2030 و مجموعه اسناد بین المللی که به عنوان اسناد پشتیبان سند 2030 تدوین شده است و کتاب های مرتبط با تحلیل این سند و نصوص دینی و آراء اندیشمندان اسلامی و غربی درباره مفهوم هویت انسان و هویت مادر. در این مقاله مسیله اصلی این است که سند 2030 درخصوص هویت مادری چه رویکردی دارد و نظر گفتمان دینی در این رابطه چیست؟ یافته های پژوهش این است که در برخی از اهداف سند 2030 به مسایل زنان پرداخته شده که در آن هویت فطری مادر مخدوش گردیده است و متاثر از نظر متفکران علوم اجتماعی غربی هویت مادری جزو هویت های ثانویه در نظر گرفته شده، و این گونه پنداشته شده است که هویت مادر مانند دیگر هویت های اجتماعی تحت تاثیر کنش های اجتماعی و به مثابه ابزار و راهبردی سودگرایانه در جهت هدفی خاص انگاشته شده است که با تغییرات فرهنگ جوامع تطبیق پیدا می کند و دچار تغییر می شود. درصورتی که مادری جزو هویت های فطری و اولیه بوده و با نگاهی هستی شناسانه و غایت‎ شناسانه تعیین می گردد. از نظر وجودشناسی زن در هویت مادرانه خود قابلیت بارداری، ظرفیت پرورش جنین و فرزندآوری و توان تربیت پذیری و تربیت کنندگی را داشته است و از نظر غایت شناسی، وجود وی در بقای نسل موثر بوده، قابلیت خلافت الهی را نیز دارد.
  کلیدواژگان: هویت مادری، سند توسعه پایدار 2030، گفتمان
 • حسن روشن*، عباس علی واشیان، سیده عفت حسینی صفحات 67-92
  سلامت معنوی، معنایابی و معنابخشی به روابط چهارگانه انسان با خدا، خود، خلقت و خلق برای رسیدن به نظام باور، گرایش و عمل یکپارچه توحیدی است که زندگی را هدفمند می سازد. بیانیه گام دوم انقلاب با نگاهی ویژه به معنویت و نقش آن در رشد جامعه و تمدن اسلامی، شاخص های سلامت معنوی را در ساحت های بینش، گرایش، و کنش در اختیار قرار می دهد که مستند به آیات و احادیث هستند. نوشتار پیش روی، این شاخص ها را از طریق جمع آوری و دسته بندی تمام آیات و روایات مربوط و استنطاق روشمند آنها و با کمک روش توصیفی تحلیلی بر اساس آیات و احادیث، مستندسازی و تحلیل کرد. یافته ها نشان داد شاخص های بینشی شامل باور توحیدی، خودآگاهی معنوی، شناخت جایگاه و ارزش خانواده، دشمن شناسی، و باور به هدفمندی و معناداری طبیعت هستند. در بعد شاخص های گرایشی می توان به گرایش به فضایل و دوری از رذایل، امیدورزی به خداوند، و دیگردوستی اشاره کرد. شاخص های کنشی عبارتند از دستگیری از نیازمندان، بندگی خداوند، و جلوه های عملی جهاد با نفس.
  کلیدواژگان: بیانیه گام دوم، گام دوم انقلاب، سلامت معنوی، معنویت، شاخص
 • زینب هاشمی*، سید محمدصادق موسوی نسب، طاهره ماهروزاده صفحات 93-122

  در روایتی از حضرت رسول اکرمk تمام کردن مکارم یعنی فضایل اخلاقی هدف بعثت ایشان معرفی شده است؛ یعنی تبیین و اکتساب فضایل اخلاقی، از مهم ترین اهداف اسلام است و ازآنجایی که فضایل در اسلام شامل همه صفات اکتسابی و رفتارهای درونی و بیرونی انسان می شود که از روی اختیار از انسان صادر می شود، فضایلی که ارتباطی چندوجهی و یا به تعبیری سازواره ای با یکدیگر دارند و برخی نقش اساسی و بنیادینی در پیکره اخلاق اسلامی دارند که تمسک به آنها زمینه ساز و لازمه تحقق دیگر فضایل هستند؛ لذا در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، با تدبر در امتیازات و ویژگی های فضایل در متن قرآن کریم، با هدف دستیابی به معیارها و شاخص های این فضایل به سراغ قرآن کریم رفتیم که اولین و جامع ترین منبع تربیت و اخلاق اسلامی است و به اشکال متنوع به انواعی از فضایل پرداخته، با روش های مختلف براساسی و بنیادی بودن آنها اشاره کرده است. درنتیجه پس از تبیین شرایط و ضوابط لازم برای تعیین معیارهای متمایزکننده فضایل بنیادین از دیگر فضایل، معیارهایی که بتواند تا حدودی و یا در کنار دیگر معیارها دال بر بنیادین بودن فضایل بود، از متن قرآن کریم کشف و ارایه شد. معیارهایی چون: «فراوانی سخن گفتن از آن، خواست صریح و جدی خداوند متعال، ویژگی برجسته الگوهای قرآنی، برخورداری از آثار و پیامدهای سعادتمندانه، هدف بودن برای برنامه های تربیتی قرآن، استفاده از بن، ساختار و یا محتوای تاکیدی، ارتباط گسترده همنشینی با دیگر فضایل، رابطه تقابل با رذایل وخیم، رابطه جانشینی با فضایل بنیادین دیگرو برخورداری از ترجیحات رتبی».

  کلیدواژگان: معیارهای رتبه بندی فضائل، اخلاق، معیارهای قرآن، تمایزات معیار فضیلت در اسلام و مکاتب غربی
 • امیرعلی لطفی، محمدعلی رضایی اصفهانی، سیدمحمدحسین وحیدی* صفحات 123-148
  این مقاله در راستای پاسخگویی به این پرسش تدوین شده است که چه روش یا روش های صحیحی برای تفسیر مدیریتی قرآن وجود دارد؟ و آیا می توان باتوجه به روش های رایج تفسیری، روشی جدید و صحیحی برای دسترسی به مراد جدی مدیریتی خداوند ارایه کرد؟ تاکنون استخراج، استنباط و برداشت نکات و اشارات مدیریتی در میان تفاسیر عمومی و به روش های مختلفی ارایه شده است. رویکردهای کاربردی برای تحلیل آیات مدیریتی قرآن کریم در قالب نگاه مدیریتی به آیات الهی و کشف نظام و نظریه های مدیریتی قرآن کریم است که به روش های ترتیبی، موضوعی، میان رشته ای و تطبیقی قابل ارایه است. در این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، براساس مبنای تلقی وحی به عنوان فعل تدبیری حکیمانه و چهاروجهی بودن رویکردها و جهت صدور آیات، به تبیین مفردات و عبارت های آیات و سوره ها به صورت تعبدی تحلیلی و همچنین سیستمی شبکه ای پرداخته شده و براساس آن شبکه ای از مفاهیم و گزاره های مدیریتی تشکیل و روابط بین مفاهیم و گزاره ها کشف و درنهایت معانی، مقاصد و مدالیل مدیریتی آیات استخراج می شود.
 • موسی شعبان پورپیچا* صفحات 149-178
  خانواده و خویشاوندی از آغاز پیدایش انسان تاکنون، مهم ترین و اساسی ترین رکن جامعه انسانی است. نظریه هایی که کارکردها و نقش های مختلف نظام خویشاوندی را تبیین کردند، می توان به دو دسته طبقه بندی کرد: برخی از نظریه ها به عنوان کاهنده کارکردهای خویشاوندی در جهان حاضر هستند؛ اما تعدادی از صاحب نظران همچون مقام معظم رهبری معتقدند که نظام خویشاوندی در جهان معاصر از عملکرد مهمی برخوردار است. در اسلام به جای «ارتباط خویشاوندی»، «صله رحم» به کاررفته و استمرار روابط خویشاوندی به عنوان یک ارزش به شدت موردتوجه قرار گرفته است. روابط خویشاوندی آثار بسیاری در زندگی انسان در دنیا و همچنین زندگی پس از مرگ دارد که در متون دینی به آن اشاره شده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش های شبکه خویشاوندی بر تحکیم خانواده در اندیشه های قرآنی امام خامنه ای است. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه بود؛ اما درعین حال از مطالعات کتابخانه ای نیز سود جسته است. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانواده ها در مناطق مختلف شهر تهران (برای احصای وضعیت موجود کارکردهای شبکه خویشاوندی) است. جهت ارزیابی نقش های متعدد شبکه خویشاوندی، متغیرهای ده گانه تحقیق شامل: 1- «حمایت های مالی و اقتصادی»، 2- «انجام کار خانگی»، 3- «مراقبت و نگهداری»، 4- «ازدواج» و «زادوولد»، 5- «کنترل اجتماعی»، 6-«مشارکت در وقایع مهم زندگی»، 7- «نحوه گذران اوقات فراغت»، 8- «حمایت عاطفی»، 9-«جامعه پذیر کردن»، 10- «افزایش مشارکت سیاسی» استخراج شده است. ابتدا وضعیت موجود کارکردهای شبکه خویشاوندی در شهر تهران احصاء، و سپس با مقایسه کارکردهای خویشاوندی در اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری، فاصله و شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان داد نظام خویشاوندی همچنان دارای کارکردها و نقش های گوناگونی است؛ اما شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تغییراتی را در این نقش ها به وجود آورده است. مناسبات خانوادگی و خویشاوندی باید بیشتر بر موازین و آموزه های اسلامی و قرآنی استوار باشد تا فرصت های پیوندهای خویشاوندی در تحکیم خانواده ها مورد بهره گیری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شبکه خویشاوندی، تحکیم خانواده، نقش ها و کارکردها، اندیشه قرآنی
 • سیده فاطمه معصومه جلالی*، سید حسین شفیعی دارابی، فرزانه سبحانی صفحات 179-200

  مسیله مولفه های هویت بخشی به زن، یکی از مسایل بنیادین در حوزه «زن از نگاه قرآن کریم» است. همین جایگاه، موجب شده است تا از دیرباز، شناسایی و تحلیل این «مولفه ها» در دستورکار دانشوران مسلمان قرار گیرد. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و با بهره وری از نقطه نظرهای برخی از کاشناسان در دو حوزه «قرآن» و «زن» تدوین یافت، در پی پاسخ به این پرسش است: براساس اندیشه قرآنی امام خامنه ای، مولفه های هویت بخشی به زن چیست؟ مهم ترین نتیجه برآمده از انجام تحقیق پیش روی این است: از منظر معظم له، اموری همچون: داشتن نگاه مثبت به جایگاه ارزشی والای زن در نظام هستی، باور به برخورداری زن از توانمندی های متنوع خدادادی، اعتقاد به هم ترازی زن و مرد در عرصه ایمان و عمل صالح، عقیده به فوق العاده بودن نقش عاطفی زن در عرصه زندگی و...؛ بخشی از مهم ترین مولفه های هویت بخشی به زن به شمار می آیند.

  کلیدواژگان: هویت زن، هویت بخشی به زن، مولفه های هویت، اندیشه های قرآنی، امام خامنه ای
 • فریدون طالب پور*، محمدرضا محمدی گودرزی، علیرضا پیروزمند صفحات 201-234
  در مطالعه تاریخی زندگی موجودات، دفاع پدیده ای بسیار بااهمیت و برجسته شناخته می شود. این پدیده در مقابل تهدیدات و خطرهای خارجی ظهور می یابد تا موجودات بتوانند از مسیر حرکت و کمال خود باز نمانند و بقای خود را حفظ کنند. به همین دلیل «دفاع» مفهومی مقدس، ارزشی و یکی از ارکان بقاء به حساب می آید؛ اما آنچه بر اهمیت و ارزش این مهم می افزاید، آشنایی با اندیشه دفاعی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی است؛ چراکه معظم له با تکیه بر آیات قرآنی، دیدگاه و نظریه خودشان را تحت «دفاع» بیان فرموده اند و به همین مناسبت نگاه ایشان به «دفاع»، یک نگاه عمیق و گسترده است. مقاله حاضر از منظر هدف اکتشافی و کاربردی بوده، رویکرد آن، استقرایی و چگونگی انجام آن، کیفی است. باتوجه به ماهیت پژوهش، از روش تحلیل مضمون در دسته بندی اولیه مضامین و جهت تجزیه و تحلیل تم های به دست آمده، از روش تکاملی به منظور استخراج منظومه فکری مقام معظم رهبری استفاده شده است. نتایج تحقیق ضمن بیان پاسخی روشن به پرسش ها، مدلی را با محتوای 34 مضمون، تحت عنوان اصول و مبانی، 58 مضمون تحت، عنوان راهبرد و 24 مضمون، تحت عنوان اهداف در حوزه «دفاع» ارایه کرده است
  کلیدواژگان: دفاع، اندیشه مقام معظم رهبری، قرآن، مقاومت
 • مقصود امین خندقی*، اعظم محمدزاده قصر، مرتضی کرمی، علیرضا صادق زاده قمصری، سید جواد قندیلی صفحات 235-262
  نظر به اهمیت طبقه بندی های علم دینی در نظریه پردازی علوم انسانی اسلامی، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی طبقه بندی های موجود از علم دینی و ارایه طبقه بندی مفهومی جدید از رویکردهای علم دینی است. از روش پژوهش طبقه بندی به منظور پیگیری هدف پژوهش حاضر استفاده شد. برای این منظور به توصیف و نقد طبقه بندی های مختلف از رویکردهای علم دینی براساس معیارهای سه گانه (جامعیت و مانعیت، تباین اقسام و مبنای یگانه) پرداخته شد. در پی تحلیل و نقد طبقه بندی ها، یافته ها نشان داد طبقه بندی های موجود از حیث جامعیت، داشتن مبنای طبقه بندی واحد و تباین اقسام دچار کاستی هایی هستند. تحلیل مبنای طبقه بندی ها نشان داد که اکثر طبقه بندی های صورت گرفته از علم دینی، مسیله روش و بحث روش شناسی را به عنوان مبنای طبقه بندی مدنظر قرار داده اند که این امر نیازمند عنایت ویژه و بررسی های دقیق و عمیق است. لکن مسیله و معزل اساسی تر و مقدم تری نیز در تولید علم دینی وجود دارد و آن توجه به هدف و هدف مداری در تولید علوم انسانی اسلامی است. درواقع، آنچه می تواند گفتمان تولید علم دینی یا به عبارتی علوم انسانی اسلامی را در نظریه پردازی راهبری کند، عنایت به هدف و هدف مداری در تولید علوم انسانی اسلامی است. به طوری که در هیچ یک از طبقه بندی ها به بررسی و دسته بندی رویکردها از منظر «هدف و آرمان تولید علم دینی» پرداخته نشده است. باتوجه به نقدی که به معیار طبقه بندی های موجود وارد است، معیار طبقه بندی انگاره های علم دینی را می توان «هدف و آرمان تولید علم دینی» در نظر گرفت. ازاین رو، براساس معیار جدید و با اتکا بر روش استقراء، دو رویکرد کلان علم دینی تمدن ساز و رویکرد علم دینی فارغ از نگاه تمدنی را می توان به عنوان طبقه بندی جدید مطرح کرد
  کلیدواژگان: هدف علم دینی، طبقه بندی رویکردهای علم دینی، رویکرد تمدن ساز، رویکرد فارغ از تمدن
 • یزدان رضوانی قهساره*، محمدعلی رضایی اصفهانی صفحات 268-288
  تربیت اعتقادی مهم ترین بعد ساحت تربیت دینی است که زیربنای سایر ابعاد تربیتی انسان است. نوجوانی نیز پرچالش ترین و مهم ترین مرحله تربیت اعتقادی انسان است چراکه در این مرحله است که انسان به مرحله ای از بلوغ عقلی می رسد که آگاهانه و مستقل، عقاید خویش را انتخاب می کند. ازاین رو باید مبانی و اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان را در نظر گرفت تا بتوان الگوی مناسب تربیت اعتقادی نوجوان را استنتاج کرد. این پژوهش درصدد تبیین مبانی و اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان از منظر اسلام است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است. براساس پژوهش انجام شده، قدرت تعقل و اندیشه نوجوان، تفاوت ها و تغییرات فکری نوجوان، فطری بودن خداشناسی نوجوان، اختیار نوجوان در انتخاب عقیده و تاثیر شرایط بر نوجوان، مهم ترین مبانی خاص تربیت اعتقادی نوجوان هستند. براساس این مبانی، اصل به کارگیری قوه تعقل نوجوان، رعایت تفاوت های نوجوانان و تفاوت درجات ایمان آنها، اصل تذکر به جای اثبات، اصل پرهیز از تحمیل عقاید و اصل مدیریت شرایط، مهم ترین اصول خاص تربیت اعتقادی نوجوان هستند.
  کلیدواژگان: تربیت اعتقادی، نوجوان، مبانی و اصول خاص، الگوی تربیت اعتقادی، اسلام
 • احمد حسین زاده* صفحات 289-314
  گردشگری به مثابه صنعت، منابع مهم درآمد و درعین حال موضوعی اجتماعی و عامل موثر در تبادلات فرهنگی حایز جایگاه ویژه ای است. در این واقعیت که ایران اسلامی می تواند از مواهب آن برخوردار بوده، یکی از مبادی یا مقاصد مهم گردشگری در منطقه باشد، تردیدی نیست؛ لکن با وجود ظرفیت های موجود روشن نیست جامعه ایرانی با مقوله گردشگری باید چه سیاست و هدفی را در پیش گیرد. به نظر می رسد برای دستیابی به راهکار توسعه و ارتقای جایگاه آن، بررسی عوامل مختلف ازجمله بررسی واژگان قرآن دارای اهمیت ویژه است. در قرآن واژگانی از قبیل: سیر، سفر، سیاحت و... وجود دارد که هریک بار معنایی خاصی داشته و دلالت بر گردشگری می کنند. بدین منظور واژگان قرآنی با استفاده از روش معناکاوی ایزوتسو به عنوان پشتوانه نظری موردبررسی قرار گرفت واصول و معیارهای قرآنی نسبت به گردشگری استخراج و تحلیل گردید. باتوجه به جامع نگری قرآن نسبت به انسان، یافته ها حاکی از وجود معیارهایی مانند توجه به بعد مادی و معنوی انسان، ارزش معنایی مثبت، همگانی بودن سفر به لحاظ مخاطب و زمان، هدفمندی و تکلیف مداری، ابعاد فردی و جمعی، دایمی بودن، آمادگی مبادی و مقاصد گردشگری، نشانه گرفتن زندگی مادی، رد نگاه طبقاتی، آماده باش دفاعی، تشویق به علم آموزی، عبرت آموختن و... است که به کارگیری آن ها در برنامه ریزی و هدف گذاری درخصوص گردشگری راهکار موثری در توسعه آن از منظر قرآن خواهد بود
  کلیدواژگان: گردشگری، سفر، معناشناسی، معیار، ایزوتسو
 • محمدحسین صاعدرازی* صفحات 315-342
  امروزه الگوهای متعددی برای حکومت و نظام سیاسی مطرح است که براساس مبانی و اهداف تعیین شده برای آن حکومت، جایگاه تربیت در آنها تعیین می گردد. قرآن کریم نیز اهداف متعددی را همچون تزکیه، شکوفایی علمی، عدالت و قسط، امنیت و... برای حکومت اسلامی تعیین کرده است که برای تحقق آن اهداف الزاماتی وجود دارد که یکی از مهم ترین الزامات، تربیت صحیح است. این مقاله درصدد آن است که براساس اهدافی که قرآن کریم برای حکومت تعیین کرده است، جایگاه تربیت را به عنوان یکی از الزامات تحقق اهداف تعیین کند و درنهایت به این نتیجه می رسد که جایگاه تربیت در حکومت یک جایگاه محوری است و سایر اهداف حکومت که در قرآن کریم تعیین شده اند یا نسبت به تربیت نقش تمهیدی و مقدمی دارند و یا از آثار تربیت هستند. هدف از این تحقیق بررسی نظری و نظریه پردازی در خصوص مسیله ای است که تحقق آن، کارایی چشمگیری در نظام حکومت داری اسلامی دارد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده است و در تحلیل از روش تفسیر موضوعی استفاده شده است؛ البته برای ایجاد ارتباط معرفتی بین علوم انسانی و تعالیم قرآنی، روش «تولید علوم انسانی با پشتوانه تعالیم بنیادی قرآن به مثابه مفروضات نظری» به کار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: نظریه علمی قرآنی، نظام سیاسی تربیتی قرآنی، حکومت اسلامی، حکومت تربیت محور، رابطه حکومت و تربیت، تربیت توحیدی، اهداف حکومت
 • نجات یحیی اف* صفحات 343-370
  خانواده کوچک ترین و بنیادی ترین واحد اجتماعی است که سالم بودن آن سلامت جامعه را به ارمغان می آورد؛ لذا یکی از موضوعات مهمی که قرآن، کتاب تربیت به آن پرداخته، تربیت خانوادگی است. در این راستا هدف از این تحقیق بررسی دیدگاه قرآن و به تبع آن روایات تفسیری، جهت یافتن روش های کنشی تربیت خانوادگی در ارتباط زن و شوهر است. زن و شوهر با استفاده از این روش های تربیتی، خانواده را در مسیر سعادت و کمال حرکت داده، دچار اختلافات، انحرافات و آسیب ها نمی شوند. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی و براساس تحلیل محتواست. در اجرای آن از اصول، روش ها و دستورالعمل های تفسیر موضوعی با نگاه میان رشته ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روش های تربیت خانوادگی در امر ارتباط زن و شوهر از منظر قرآن، در ساحت کنشی به دو دسته تقسیم می شود: روش های ایجادی (روش هایی که بیشتر برای ایجاد یا تثبیت یک خصلت و رفتار مطلوب و پسندیده به کار می رود)؛ مانند «روش الگویی» و «روش امر به معروف و نهی از منکر»، و روش های اصلاحی (روش هایی که در مورد حذف یا کاهش رفتار یا صفتی ناپسند (اعم از رفتار ظاهری یا باطنی) استفاده می شود؛ مانند «روش تغافل» و «روش محروم سازی» از آیات قرآن استخراج شده است
  کلیدواژگان: قرآن، روش های تربیت، بین زن و شوهر، تربیت خانوادگی
 • مصطفی کریمی* صفحات 371-400
  علوم انسانی مجموعه دانش هایی است که به شناخت انسان و توصیف، تبیین و تفسیر پدیده های فردی و اجتماعی، جهت بخشی به افعال و انفعالات انسانی می پردازند. این علوم نقش شایان توجهی در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان ها دارد. چون نسخه موجود از آن بر اساس مبانی غیرالهی شکل گرفته است، در رساندن انسان به سعادت، به ویژه در جوامع اسلامی کم توفیق بوده است، ازاین رو تولید علوم انسانی اسلامی به ویژه علوم انسانی قرآن بنیان، ضرورت می یابد. از شمار مسایل شایان تحقیق در این باب، اعتبار آن است. بررسی دیدگاه شخصیت های برجسته و موثر در این باب به پیشرفت این حوزه مطالعاتی و حل مسایل آن کمک می کند. علامه مصباح یزدیe در طول چهار دهه به تبیین مبانی علوم انسانی اسلامی و ارایه الگوی علمی برای تولید این علوم پرداخته است؛ ازاین رو ما این مسیله را از دیدگاه ایشان، به هدف هموارکردن راه تولید علوم انسانی اسلامی، به روش توصیفی تحلیلی بررسی می کنیم. حاصل تحقیق آن است که در دیدگاه ایشان قرآن کریم از ظرفیت لازم برای تولید علوم انسانی معتبر برخوردار است؛ زیرا وحی و منبع معرفتی معتبر، شناختار، واقع نما، هماهنگ در درون، جهانی و جاودانه است و معرفت های استنباط شده از قرآن در باب علوم علوم انسانی معتبر است. درنتیجه با روش درست نظریه پردازی قرآنی می توان در راستای استکمال جوامع انسانی، بنای مستحکمی از علوم انسانی بر اساس قرآن پایه گذاری کرد.
  کلیدواژگان: علوم انسانی قرآن بنیان، شمول بر علوم انسانی، اعتبار معرفت شناختی قرآن، شناختاری بودن زبان قرآن، واقع نمایی گزاره های قرآنی، علامه مصباح یزدی
|
 • Abbas Mohammad Hasani *, Ali Agha Safari Pages 9-32

  Organizational behavior is the systematic study aimed at understanding the causes of behaviors, improving predictions, guiding and controlling with the purpose of revealing important realities in relationships and creating changes in undesirable behaviors. The necessity of understanding the influence of the turbulent and dynamic environment on organizational behavior in this age of communications and information, and significant technological advancements, the emergence of transboundary organizations, and complex organizations, as well as the importance of speed as a competitive advantage and improving flexibility, has become clearer than ever. This research, with fundamental and applied objectives, examines the issue from the perspective of the Quran, using a descriptive-analytical-inferential method and content analysis to clarify the viewpoint of Sepahar Vahiani. The findings indicate that in the Quran, not only attention is paid to the influence of the environment on organizational behavior, but also, with a broader view than contemporary management science, its implications are challenged in the areas of human, organization, and environment perspectives, while expanding the scope of this science, it emphasizes particular attention to the active, dynamic, and preventive interaction of human and organizational entities with the environment. The divine revelation emphasizes the role of the environment in perceptions, decision-making, education and learning, identity formation, and organizational culture; however, contrary to systemic and deterministic management, it does not accept human enslavement to the environment and, moreover, does not consider environmental factors limited to factors such as economic, technological, social, cultural, and political, but also raises and considers transcendental and metaphysical factors.

  Keywords: Holy Quran, Organization, Role, Environment, Organizational Behavior
 • Sedigheh Parvan *, Faezeh Azimzadehardebili, Rahman Oshriyeh Pages 33-66
  This research aims to examine and critique the components of maternal identity, investigate the reasons for the decline of the maternal position in the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs), and explore the perspectives of religious and Western discourse on this issue. The research method used in this article is documentary-library research, and the type of research is descriptive-analytical using qualitative content analysis method. The research population consists of the text of the Sustainable Development Agenda 2030 and the collection of international documents drafted as supporting documents for the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs), as well as relevant books analyzing this document and texts of religious scriptures and the views of Islamic and Western scholars on the concept of human identity and maternal identity. The main issue in this article is to determine the approach of the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs) regarding maternal identity and what the religious discourse's opinion is on this matter. The findings of the research indicate that some of the goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs) address issues related to women in which the natural identity of motherhood is distorted, and influenced by the views of Western social scientists, maternal identity is considered as secondary identities, assuming that maternal identity, like other social identities, is influenced by social interactions and is used as a tool and strategy for a specific goal, which adapts to the cultural changes of societies and undergoes changes. However, from an ontological perspective, the existence of women in their maternal identity includes the ability to conceive, the capacity for pregnancy and childbirth, and the potential for nurturing and educating, and from a teleological perspective, their existence is effective in the survival of the generations and has the potential for divine vicegerency.
  Keywords: Maternal Identity, the 2030 Agenda for Sustainable Development (SDGs), discourse
 • Hassan Roshan *, Abbas Ali Vashian, Sayyedeh Effat Hosseini Pages 67-92
  Spiritual well-being involves finding meaning and purpose in the fourfold relationships between humans and God, oneself, creation, and creatures to achieve a unified monotheistic system of belief, inclination, and action that makes life purposeful. The statement of the Second Step of the Islamic Revolution, with a special focus on spirituality and its role in the growth of Islamic society and civilization, provides indicators of spiritual well-being in the dimensions of insight, inclination, and action, which are based on verses and hadiths. This paper compiles and categorizes these indicators through collecting and categorizing all relevant verses and hadiths and systematically deducing them using a descriptive-analytical method based on the Quranic verses and hadiths. The findings indicate that the indicators of insight include belief in monotheism, spiritual self-awareness, recognition of the position and value of the family, enmity towards evil, and belief in the purposefulness and meaningfulness of nature. In terms of inclinational indicators, one can refer to inclinations towards virtues and distance from vices, hope in God, and altruism. The behavioral indicators include assisting the needy, servitude to God, and practical manifestations of self-struggle (jihad against the self).
  Keywords: Statement of the second step, Second Step of the Revolution, spiritual well-being, spirituality, Indicators
 • Zeinab Hashemi *, Seyyed Mohammad Sadiq Mousavi Nasab, Tahereh Mahrouzadeh Pages 93-122

  In a narration from the Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him), the completion of noble virtues, meaning ethical virtues, has been introduced as the goal of his mission. The elucidation and acquisition of ethical virtues are among the most important goals of Islam. Since virtues in Islam encompass all acquired qualities and inner and outer behaviors of humans that originate from their will, some virtues have multifaceted relationships and are foundational in the Islamic ethical framework. Therefore, in this research, using a descriptive-analytical method, we turned to the Quran as the primary and most comprehensive source of Islamic education and ethics to contemplate the merits and characteristics of virtues in its text. The Quran addresses various virtues in diverse forms and highlights their fundamental nature using different methods and foundational aspects. Consequently, after clarifying the necessary conditions and criteria for determining the distinguishing criteria of fundamental virtues from other virtues, criteria that can indicate the foundational nature of virtues were discovered and presented from the Quranic text. These criteria include: abundance of its mention, explicit and serious divine demand, prominent feature of Quranic patterns, possession of beneficial effects and consequences, being a goal for Quranic educational programs, emphasis on structure or content, extensive relationship and coexistence with other virtues, antagonistic relationship with vices, succession relationship with other fundamental virtues, and preference for ranking

  Keywords: Ranking criteria for Virtues, ethics, Quranic Criteria, Distinctions in Virtue Criteria in Islam, Western Schools of Thought
 • Amirali Lotfirah, Mohammadali Rezaeeesfahani, Seyed Mohammad Hossain Wahidi * Pages 123-148
  This article is formulated to address the question of what are the correct methods or methodologies for interpreting management principles from the Quran, and whether it is possible to propose a new and correct method for accessing the serious intention of divine management. So far, various methods have been proposed for extracting, deducing, and interpreting management points and indications among general interpretations and through various approaches. Practical approaches for analyzing managerial verses of the Quran are presented in the form of a managerial perspective on divine verses, and discovering the systems and managerial theories of the Quran, which can be presented in sequential, thematic, interdisciplinary, and comparative methods. In this paper, using a descriptive-analytical method based on the foundation of revelation as a rational and strategic act, and considering the 4-faceted nature of approaches and directions in revealing verses, the terminologies and phrases of the verses and chapters are explained in a devotional-analytical and systemic-network manner. Based on this network, a set of managerial concepts and propositions is formed, and the relationships between concepts and propositions are discovered, ultimately extracting the meanings, purposes, and rationales of managerial verses.
  Keywords: Managerial Interpretation, methodology, management, Strategic Planning, Quran
 • Mosa Shananpoorpicha * Pages 149-178
  Family and kinship have been the most important and fundamental pillars of human society since the beginning of human existence. The theories that have elucidated the various functions and roles of the kinship system can be categorized into two groups: some theories consider the functions of kinship networks to be diminishing in the contemporary world, while others, such as the esteemed Leader's perspective, believe that the kinship system still plays a significant role. In Islam, instead of "kinship relations," the term "silat al-rahm" (maintaining ties of kinship) is used, and the continuity of kinship relationships is highly valued as a fundamental principle. Kinship relationships have numerous effects on human life in this world and even in the afterlife, as mentioned in religious texts. The aim of this research is to examine the roles of the kinship network in strengthening the family in the thoughts of Imam Khamenei from the perspective of the Quran. The research method is survey-based, and the primary data collection tool is a questionnaire, supplemented by library studies. The statistical population of the research includes heads of families in different areas of Tehran to assess the current status of the functions of the kinship network. To evaluate the various roles of the kinship network, ten research variables have been identified: 1) financial and economic support, 2) household chores, 3) caregiving, 4) marriage and childbirth, 5) social control, 6) participation in important life events, 7) leisure activities, 8) emotional support, 9) community acceptance, and 10) increased political participation. Initially, the current status of the functions of the kinship network in Tehran was assessed, and then the gap between the current situation and the desired situation based on the Quranic perspective of the esteemed Leader was evaluated. The research results indicate that the kinship system still has various functions and roles, but social, cultural, and economic conditions have brought about changes in these roles. Family and kinship relationships should be more aligned with Islamic and Quranic teachings to make the most of the opportunities for strengthening families through kinship ties
  Keywords: Kinship network, Family Strengthening, Roles, Functions, Quranic Perspective
 • Aii Aiii *, Seyyed Hossein Shafi’I Darabi, Farzaneh Sobhani Pages 179-200

  The issue of identity-building components for women is one of the fundamental issues in the field of "women from the perspective of the Holy Quran." This position has led to the identification and analysis of these "components" being on the agenda of Muslim scholars for a long time. This article, which was developed using a descriptive-analytical method and utilizing library data and the perspectives of some scholars in the fields of "Quran" and "women," seeks to answer the question: What are the identity-building components for women according to the ideological perspective of Imam Khamenei (May His Life Be Prolonged)? The most important result derived from the research conducted in this paper is that from the viewpoint of His Eminence (May His Life Be Prolonged), matters such as having a positive view of the high moral status of women in the existential system, believing in women's diverse God-given abilities, the belief in the equality of women and men in the realm of faith and righteous deeds, the belief in the extraordinary role of women in the emotional sphere of life, and so on, are considered as some of the most important identity-building components for women

  Keywords: Women's Identity, Identity-Building for Women, Identity components, Quranic Ideologies, Imam Khamenei
 • Faredon Talebpour *, Mohammad Reza Mohammadi Goodarzi, Ali Reza Peyroozmand Pages 201-234
  In the historical study of life phenomena, defense is recognized as a highly important and prominent phenomenon. This phenomenon emerges in the face of external threats and dangers so that beings can maintain their path of movement and perfection and preserve their survival. Therefore, "defense" is considered a sacred, valuable concept, and one of the pillars of survival. What further enhances the importance and value of this issue is familiarity with the defensive ideology of Ayatollah Khamenei (May His Life Be Prolonged), the esteemed leader of the Islamic Revolution, as His Eminence has expressed their perspective and theory under the concept of "defense" relying on Quranic verses. Accordingly, their view on "defense" is profound and comprehensive. This article, with an exploratory and applied purpose, adopts a qualitative approach. Given the nature of the research, the method of thematic analysis is used for the initial categorization of themes and for the analysis of the emerged themes, an evolutionary method is employed to extract the intellectual framework of His Eminence's thoughts. The research results, while providing clear answers to the questions, present a model consisting of 34 themes under the category of principles and foundations, 58 themes under the category of strategies, and 24 themes under the category of goals in the field of "defense."
  Keywords: defense, the Ideological Thoughts of Ayatollah Khamenei (May His Life Be Prolonged), Quran, resistance
 • Maghsoud Amin Khandaghi *, Azam Mohamadzadeghasr, Morteza Karami, Alireza Sadeghzadeh Ghamsari, Saeed Javad Ghandili Pages 235-262
  Given the significance of classifications in the theory of Islamic humanities, the primary aim of this study is to scrutinize existing classifications of religious sciences and propose a new conceptual classification based on goal-oriented perspectives in religious sciences. The research methodology employed in this paper is classification, serving the main objective of the research. To achieve this, various classifications of religious sciences based on three criteria (comprehensiveness and exclusivity, differentiation of categories, and a unified basis) were examined and critiqued. The findings revealed deficiencies in existing classifications concerning comprehensiveness, having a unified basis for classification, and differentiation of categories. Analysis of the basis of classifications showed that most classifications of religious sciences have centered on methodological discussions as the basis for classification, requiring focused attention and thorough investigation. However, a more fundamental issue in the production of religious sciences is the consideration of the goal and goal-orientation in Islamic humanities. None of the classifications have addressed the examination and categorization of approaches from the perspective of the 'goal and ideal of producing religious sciences.' In light of the critique of existing classification criteria, the criterion of classifying assumptions of religious sciences can be considered as the 'goal and ideal of producing religious sciences.' Therefore, based on this new criterion and using the method of induction, two major approaches in religious sciences, namely the civilization-building approach and the approach independent of civilization, can be proposed as a new classification.
  Keywords: Goal of religious sciences, Classification of Approaches in Religious Sciences, civilization-building approach, Approach Independent of Civilization
 • Yazdan Rezvani Ghehsareh *, Mohammadali Rezaeeesfahani Pages 268-288
  Faith education is the most important aspect of religious upbringing, serving as the foundation for other dimensions of human education. Adolescence is the most challenging and crucial stage of faith education, as it is during this stage that individuals reach levels of intellectual maturity where they consciously and independently choose their beliefs. Therefore, it is essential to consider the specific foundations and principles of adolescent faith education in order to derive an appropriate model for it. This research aims to elucidate the foundations and principles of adolescent faith education from the perspective of Islam. The method employed in this study is qualitative content analysis based on library sources. According to the research conducted, the power of reasoning and thought in adolescents, differences and cognitive changes in adolescents, the innate nature of adolescent theology, adolescent autonomy in belief selection, and the influence of circumstances on adolescents are the most important specific foundations of adolescent faith education. Based on these foundations, the principles of utilizing adolescent reasoning, respecting adolescent differences and varying degrees of faith, the principle of admonition over proof, the principle of refraining from imposing beliefs, and the principle of managing circumstances are the most important principles of adolescent faith education.
  Keywords: Faith Education, adolescent, Specific Foundations, Principles, Model of Faith Education, İslam
 • Ahmad Hosseinzadeh * Pages 289-314
  Tourism, as an industry, is an important source of income and, at the same time, a social issue and an effective factor in cultural exchanges with a special status. In the reality that Islamic Iran can benefit from its blessings and be one of the important tourist destinations in the region, there is no doubt; however, despite the existing capacities, it is not clear what policy and goal Iranian society should pursue regarding tourism. It seems that for achieving the solution for development and promotion of its status, examining various factors including analyzing Quranic terms is of special importance. In the Quran, there are terms such as "sair," "safar," "siahah," etc., each having a specific meaning and indicating tourism. To this end, Quranic terms were examined using Izutsu's semantic analysis method as theoretical support, and Quranic principles and criteria regarding tourism were extracted and analyzed. Based on the Quran's comprehensive view of humanity, the findings indicate the existence of criteria such as attention to both the material and spiritual aspects of human beings, positive semantic value, universality of travel in terms of audience and time, purposefulness and obligation, individual and collective dimensions, permanence, readiness for travel foundations and destinations, indication of material life, rejection of classist views, defensive readiness, encouragement of learning, learning from lessons, etc. The utilization of these criteria in planning and goal-setting regarding tourism will be an effective solution for its development from the perspective of the Quran.
  Keywords: literary doubts, Critique of the Quranic, Contradict, Quranic Doubts, Kaf for the Second Person
 • Mohammad Hossein Saedrazi * Pages 315-342
  Nowadays, there are various models for governance and political systems, where the position of education is determined based on the foundations and goals set for that governance. The Quran has also defined various objectives, such as purification, scientific flourishing, justice and fairness, security, etc., for the Islamic government, and achieving these objectives entails certain requirements, with one of the most important being proper education. This article aims to determine the position of education as one of the prerequisites for achieving the goals set by the Quran for governance. Ultimately, it concludes that the position of education in governance is central, and other objectives of governance defined in the Quran either have a preparatory and preliminary role with respect to education or are the effects of education. The purpose of this research is theoretical examination and theorization of an issue that has a significant impact on the effectiveness of the Islamic governance system. The research method is descriptive-analytical, and for the analysis, the method of thematic interpretation has been used. However, to establish a cognitive connection between the humanities and the teachings of the Quran, the method of 'producing humanities with the foundation of Quranic teachings as theoretical postulates' has been employed
  Keywords: Quranic Scientific Theory, Quranic Political-Educational System, Islamic governance, Education-Centric Governance, The Relationship Between Governance, Education, Monotheistic Education, Objectives of Governance
 • Najat Yaha * Pages 343-370
  The family is the smallest and most fundamental social unit, the well-being of which contributes to the well-being of society as a whole. Therefore, one of the important topics addressed in the Quran is family education. The aim of this research is to examine the perspective of the Quran and its interpretive narrations to find behavioral methods of family education in the relationship between husband and wife. Through these educational methods, spouses guide their family towards happiness and perfection, avoiding conflicts, deviations, and harms. The current research method is descriptive-analytical and based on content analysis. In its execution, principles, methods, and interdisciplinary thematic interpretation guidelines have been utilized. The research results indicate that behavioral methods of family education in the relationship between husband and wife, according to the Quran, can be divided into two categories: constructive methods (methods primarily used to establish or reinforce desirable and commendable qualities and behaviors) such as "exemplary/role-model method" and "commanding the good and forbidding evil", and corrective methods (methods used to eliminate or reduce undesirable behavior or traits, whether outwardly or inwardly) such as "tolerance method" and "deprivation method", extracted from the verses of the Quran.
  Keywords: Quran, educational methods, Spouses (Husnband, Wife), family education
 • Mostafa Karimi * Pages 371-400
  Humanities compass a set of sceinces aimed at understanding human beings and describing, explaining, and interpreting individual and social phenomena to guide human actions and interactions. These sciences play a significant role in the destiny of individuals and societies. However, the current version of humanities, based on non-divine foundations, has been inadequate in leading humans towards happiness, especially in underperforming Islamic societies. Therefore, there is a necessity for the production of Islamic humanities, especially Quran-based humanities. One of the significant issues worth investigating in this regard is the credibility of these sciences. Examining the viewpoints of prominent figures in this field contributes to the advancement of this area of study and the resolution of its issues. Ayatollah Mesbah-Yazdi (May His Soul Rest In Peace) has devoted four decades to elucidating the foundations of Islamic humanities and presenting a scientific model for their production. Hence, we analyze this matter from his perspective using a descriptive-analytical method to facilitate the pathway for the production of Islamic humanities. The research findings indicate that, in his viewpoint, the Holy Quran possesses the necessary potential for the production of credible humanities. This is because the Quran, as a divine revelation and a valid source of knowledge, is comprehensive, realistic, internally consistent, universal, and eternal. Therefore, the science derived from the Quran in the realm of humanities is considered valid. Consequently, with the proper method of Quranic theorization, a solid foundation of humanities based on the Quran can be established to complement human societies.
  Keywords: Quran-Based Humanites, Inclusivity of Humanities, Epistemological Credibility of Quran, Structural Nature of the Quranic Language, Realism of Quranic Statements, Ayatollah Mesbah-Yazdi