مقایسه اثرات سبوس گندم و بارهنگ بر قند خون ناشتا و لیپیدهای سرم در بیماران دیابتی نوع 2

چکیده:

در این مطالعه، تاثیر سبوس گندم و بارهنگ بر غلطت قند خون ناشتا و لیپیدهای سرم در بیماران دیابتی نوع 2 بررسی ومقایسه گردیده است.
در یک مطالعه به صورت Cross over، وزن و متغیرهای قند خون ناشتا، کلسترول توتال، LDL و HDL در 14 بیمار تحت درمان با رژیم غذایی اندازه گیری شد. سپس بیماران به صورت تصادفی مکمل فیبر (12 گرم سبوس گندم یا بارهنگ) را به مدت 3 هفته به رژیم غذایی خود اضافه نمودند. از بیماران درخواست شد به طور معکوس پس از 10 روز فاصله (Wash-out) میزان 12 گرم بارهنگ (یا سبوس گندم) را به رژیم خود اضافه نمایند و در پایان وزن بیماران کنترل و آزمایش خون ناشتا جهت سنجش مجدد متغیرهای خونی به عمل آمد. فرم های یادداشت غذایی بیماران با استفاده از جدول ترکیبات غذایی آنالیز شد و برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تست غیرپارامتری Wilcoxon و برای مقایسه متغیرها قبل و پس از دریافت فیبر از آزمون t زوج استفاده گردید.
در این مطالعه 14 بیمار دیابتی نوع 2 که 10 نفر از آنها زن و 4 نفر مرد بودند با محدوده سنی 1± 45 سال وkg/m2 9/1 ± 23= BMI شرکت داشتند. میزان LDL و HDL سرم قبل از مطالعه و بعد از مطالعه تغییر معنی دار داشت. مصرف سبوس گندم سبب افزایش HDL سرم گردید (01/0P<). همچنین مصرف بارهنگ سبب افزایش HDL (001/0P<) و کاهش LDL (02/0P<) گردید.
به طور کلی می توان نتیجه گرفت که افزودن منابع فیبرهای غذایی به رژیم بیماران دیابتی، به ویژه اگر بخشی از آن به صورت محلول باشد، باعث کاهش LDL و افزایش HDL سرم می شود و می تواند در اصلاح اختلالات لیپیدهای سرم بیماران دیابتی موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p534137 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.