شیوع انواع ضایعه های پاتولوژی غده ی تیروئید در 202 نمونه ی اتوپسی در مرکز پزشکی قانونی شهرستان اصفهان

چکیده:
مقدمه

با توجه به تاثیر عوامل جغرافیایی، ژنتیک و نژادی در شیوع ضایعه های پاتولوژیک مختلف غده ی تیروئید، این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت شیوع ضایعه های پاتولوژیک غده ی تیروئید در نمونه های اتوپسی بزرگسالان شهرستان اصفهان انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه، 202 نمونه ی تیروئید اتوپسی شده در مرکز پزشکی قانونی شهرستان اصفهان از اجسادی که شواهد بالینی دال بر بیماری تیروئید نداشتند، بررسی شدند. پس از انجام مطالعه های ظاهری، غده ها برای بررسی پاتولوژیک در فرمالین 5% به مدت 72 ساعت نگهداری و سپس 3 تا 6 مقطع از هر غده تهیه گردید. در مرحله ی بعد، مقاطع تهیه شده از نظر ضایعه های پاتولوژیک توسط دو پاتولوژیست زیر میکروسکوپ بررسی شدند.

یافته ها

از 202 نمونه ی تیروئید (159 مرد و 43 زن)، 131 مورد (85/64%) سالم بودند و در 41 مورد (3/20%) گواتر ندولار و منتشر، 10 مورد (95/4%) تیروئیدیت هاشیموتو، 12 مورد تیروئیدیت لنفوسیتیک (94/5%)، 3 مورد (48/1%) آدنوم فولیکولار و 12 مورد (94/5%) سرطان پاپیلاری مشاهده شد. 26 نمونه دارای گره های کوچک تر یا مساوی یک سانتی متر بودند و از این تعداد 7 مورد Occult papillary carcinoma (papillary micro carcinoma) بودند که اختلاف شیوع آن در مردان و زنان معنی دار بود (05/0P<).

نتیجه گیری

غده ی تیروئید سالم از نظر بالینی می تواند در صورت انجام مطالعه ی میکروسکوپی تظاهرات مهم پاتولوژیک داشته باشد. با توجه به شیوع بالای بدخیمی و سرطان مخفی در شهرستان اصفهان نسبت به سایر نقاط جهان، باید به کوچک ترین یافته در معاینه ی بالینی توجه بیشتری شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
211
لینک کوتاه:
magiran.com/p547570 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.