تولید گیاهچه های کلونی فتو اتوتروفیک با به کارگیری دستگاه آب کشت

نویسنده:
پیام:
چکیده:

کشت بافت گیاهی در محیط استریل و در شرایط درون شیشه انجام می‎گیرد. ظروف کشت معمولا با درپوش مناسبی غیر قابل نفوذ می گردد تا از بروز آلودگی‎های گوناگون پیشگیری شود. رطوبت نسبی هوا در داخل ظروف نزدیک به 100 درصد می‎باشد. شرایط نوری و تبادل گازی ظروف و نیز تامین مواد معدنی و آلی مورد نیاز از طریق محیط غذایی, ریز گیاهچه‎های تولید شده را قادر به انجام فتوسنتز نمی‎سازد. معمولا برگ این ریز گیاهچه‎ها دارای کوتیکول کم و روزنه‎های آن‎ها همیشه باز است.
معمولا برای انتقال ریز گیاهچه‎های کلونی از محیط درون شیشه به شرایط رشد گلدانی باید زمانی را جهت تطبیق با محیط جدید در نظر گرفت تا گیاهچه‎ها کار روزنه‎ها, جذب از ریشه‎ها و انجام فتوسنتز را تجربه نمایند و توانایی رشد فتواتوتروفیک را بیابند. این مرحله از اجرای برنامه ریزازدیاد کلونی بسیار حساس می باشد و با توجه به این که میزان رطوبت نسبی آزمایشگاه می‎تواند بسیار کم (35%) و نوسان‎ نور و دما زیاد باشد درصد ضایعات موفقیت کل برنامه را تحت تاثیر قرار می‎دهد.
پیش از این تاثیر مثبت، قرار دادن ریشه گیاهچه‎های کلونی در آب برای پایداری آنها در مرحله انتقال گزارش شده است. (احسانی مقدم 1377)در سال 1380, تسریع در امر تطبیق با شرایط خارج شیشه با فراهم نمودن امکان فعال‎سازی جذب از راه ریشه‎ها و نیز جلوگیری از کاهش رشد گیاهچه‎ها با طراحی و ساخت یک "دستگاه آب کشت مجهز به سیستم هوا رسانی" بررسی گردید. نتایج استفاده از این دستگاه بسیار موفقیت‎آمیز بود و هر بار تعداد زیادی از گیاهچه‎ها بدون ضایعات به گلدان انتقال یافت.
این نوآوری در برنامه ریزازدیاد کلونی حاصل پژوهشی در چارچوب اجرای طرح ملی شماره 1242 مصوب شورای پژوهش‎های علمی کشور می‎باشد. دست آوردهای این نوآوری در زمینه‎های علمی, فنی, آموزشی و تجاری قابل بهره‎برداری خواهد بود.
هزینه ساخت "دستگاه آب کشت " از محل اعتبار طرح ملی تامین گردیده و ساخت آن با مساعدت مدیریت محترم موسسه و توسط همکارمحترم آقای عباس قاسمی انجام گرفته است که بدین وسیله قدردانی می‎گردد.

زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p691997 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.