جریان حول یک صفحه تخت: یک بازنگری تحلیلی با استفاده از تقریب کسری پد

پیام:
چکیده:

شیوه های تحلیلی همواره ابزار مورد علاقه دانشمندان برای حل و بررسی پدیده های فیزیکی بوده اند. همراه با اختراع و پیشرفت رایانه ها، تمایل به شیوه های عددی رایج شد. اخیرا، با پیشرفت رایانه ها و توسعه قابلیت و ظرفیت آنها در حل نمادین الگوهای ریاضی پدیده های فیزیکی، بررسی و ابداع شیوه های تحلیلی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از جمله شیوه های تحلیلی نسبتا جدید، شیوه تجزیه ادومین است. قابلیت ها و دقت این شیوه موضوع این مطالعه می باشند که با بررسی مساله بلازیوس به آنها پرداخته شده است. دقت این شیوه با به کارگیری تقریب کسری پد بهبود یافته و برای اولین بار عدد هوارث با دقت بالایی از این شیوه به دست آمده است. نتایج حاصله با دیگر نتایج به دست آمده از شیوه های تحلیلی و عددی موجود مقایسه شده اند که حاکی از قابلیت ها و برتری شیوه مورد استفاده در این مقاله است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p705392 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!