شیمی گارنت های توده آذرین قلیایی کلیبر، شمال غرب ایران

پیام:
چکیده:
گارنت های توده آذرین کلیبر به صورت ریز بلور تا درشت بلور، بی شکل تا شکل دار، با منطقه بندی مشخص و گاه بدون منطقه بندی، همسانگرد و گاه با حاشیه ناهمسانگرد مشاهده می شوند. این گارنت ها غالبا در نمونه های به رنگ روشن فوئیددار دیده شده و معمولا آنالسیم به عنوان مهمترین کانی مهمان در انواع درشت بلور حضور دارد. بر اساس شیمی کانی ها، گارنت های کلیبر را می توان Ti-آندرادیت و ملانیت نامید؛ منطقه بندی شیمیایی قابل توجه در آن ها بدین صورت است که معمولا از هسته به حاشیه، کاهش درصد مولی گروسولار، آلماندین و اسپسارتین و افزایش درصد مولی آندرادیت وجود دارد. بر اساس داده های موجود، به نظر می رسد که [لعل های] گارنت های توده کلیبر به صورت فاز آذرین اولیه و در مراحل آخر تبلور ماگمایی تشکیل شده و جانشینی Ti-Si در نماهای چهار وجهی مهمترین جانشینی برای گارنت های مورد بررسی باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
357 تا 368
لینک کوتاه:
magiran.com/p709357 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!