تولید دزیمتر LiF: Mg، Ti و مقایسه پاسخ آن با دزیمتر (LiF: Mg، Ti (TLD-100 ساخت شرکت هارشا در برابر پرتوهای گاما

چکیده:

دزیمترهای ترمولومینسانس، قرص های کوچکی هستند که برای اندازه گیری دز دریافتی ناشی از پرتوهای مختلف رادیواکتیو مورد استفاده قرار می گیرند. معمول ترین آنها دزیمتر TLD-100 بوده که از خانواده فلوراید- لیتوم و حاوی ناخالصی های منیزیوم و تیتانیوم می باشد. در این تحقیق، ابتدا پودر فلوراید- لیتیوم با ناخالصی منیزیوم و تیتانیوم مخلوط شده و سپس پرس شدند و در ادامه نمونه ها به مدت زمان مشخص و تحت فشار کنترل شده تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. پس از اندازه گیری چگالی و سختی نمونه ها، منحنی درخشندگی آنها ترسیم و تصاویر میکروسکوپی نمونه های تولید شده تهیه گردید. بهترین فشار پرس در محدوده 6-8 ton/cm2، دمای حرارت دهی در محدوده 800-775 درجه سانتیگراد و مدت زمان حرارت دهی نمونه ها در محدوده 20-15 ساعت تعیین گردید. سپس پاسخ دزیمتر TLD-100 تولید شده تحت تابش پرتوهای گاما چشمه 60Co به میزان 500 mSv اندازه گیری شد. و مقادیر اندازه گیری با مقادیر به دست آمده توسط قرص های ساخت شرکت هارشا مقایسه گردید. ویژگی دزیمتری نمونه تولید شده نیز مطابق استانداردهای IEC-ISO 1066، ASTM E 668-00 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مقایسه ها توافق خوبی از نمونه تولید شده و نمونه هارشا را مطابق استاندارد نشان می دهد.

زبان:
فارسی
صفحه:
321
لینک کوتاه:
magiran.com/p727703 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!