تحلیل مدهای TE و TM در فیبربراگ بلورفوتونی با استفاده از روش ماتریس انتقال

چکیده:

در این مقاله به تحلیل میدان در فیبر براگ بلورفوتونی با هسته تو خالی پرداخته می شود. برای تحلیل خواص جالب انتشاری مدهای TE و TM در این نوع فیبربراگ از روش ماتریس انتقال کل استفاده شده که میدان هسته را به میدان آخرین لایه پیوسته ارتباط می دهد. با رسم نمودار β/k (عدد موج طولی به عدد موج کل) برای مدهای انتشاری برحسب λ (طول موج پرتو ورودی به فیبر) نمودار پاشندگی موجبر این ساختار مشخص می شود. همچنین رفتار میدان های الکتریکی و مغناطیسی در طول موج های گاف پوسته فیبر و خارج از آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با رسم نمودار سرعت زاویه ای موثر، ω، بر حسب β، ثابت انتشار طولی موثر نوارهای گاف در این نوع فیبر براگ بلور فوتونی به وضوح مشاهده می شوند.

زبان:
فارسی
صفحه:
349
لینک کوتاه:
magiran.com/p727707 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!