نقش پنگوئن الکتروضعیف و پنگوئن دو قطبی مغناطیسی QCD در واپاشی های هادرونی کوارک b

نویسنده:
چکیده:

در این تحقیق از هامیلتونی موثر و مدل کوارک استفاده شده است. با استفاده از آنها آهنگ واپاشی های ماده- پاد ماده کوارک b مورد بررسی قرار گرفته است. تئوری هامیلتونی موثر شرح و از آن برای محاسبه آهنگ واپاشی های عملگرهای جریان- جریان (Q1،2)، پنگوئن QCD (Q3،...،6)، دو قطبی مغناطیسی (Q8) و پنگوئن الکتروضعیف (Q7،...،10) استفاده شده است. ساختار پنگوئن گلئونی هادرونی واپاشی های کوارک b، b→qkg→qkqiqj، به واسطه ضرایب ویلسون هامیلتونی موثر مورد مطالعه قرار گرفته است. نسبت تناسب واپاشی های کوارکb، b→qiqkqj، qi{u،c}، qk{d،s} و qj{u،c{، در حالت شاخه ای، هامیلتونی موثر، هامیلتونی موثر شامل پنگوئن الکتروضعیف، هامیلتونی موثر شامل دوقطبی مغناطیسی و هامیلتونی موثر شامل پنگوئن الکتروضعیف و دوقطبی مغناطیسی محاسبه شده است. نشان داده شده است که سهم پنگوئن الکتروضعیف و دوقطبی مغناطیسی در واپاشی های کوارک b ناچیز و عملگرهای جریان- جریان غالب می باشند.

زبان:
فارسی
صفحه:
357
لینک کوتاه:
magiran.com/p727708 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!