بررسی رفتار لرزه ای قاب های مهاربندی شده واگرا با پیوند قائم مرکب

چکیده:
این مقاله یک مطالعه تجربی و آزمایشگاهی از رفتار پیوندهای برشی قائم را در حالت معمول (پروفیل فولادی با و بدون سخت کننده) و مرکب (پروفیل فولادی که بتن، ناحیه محصور به جان و بال ها را پر کرده است) ارائه می نماید. چهار نمونه در این مقاله برای بررسی اثر سخت کننده و اثر مرکب شدن جان پیوند انتخاب شده اند. نمونه اول یک نمونه بدون سخت کننده می باشد، در نمونه دوم طبق ضابطه های AISC 2005 سخت کننده های لازم تعبیه شده است، نمونه های سوم و چهارم نمونه های مرکب می باشند. در مدل مرکب، خاموت ها به جان پروفیل متصل می شوند و تفاوت نمونه های مرکب، فاصله بین آرماتورهای عرضی می باشد. آزمایش های انجام شده از نوع چرخه ای شبه استاتیکی بوده و در مقیاس یک به یک انجام شده اند. در ابتدا جزئیات پیشنهادی برای پیوندهای مرکب تشریح می گردد، سپس نحوه ساخت، بارگذاری، گزارش آزمایش ها و نتایج حاصله بیان می شود. جزئیات ارائه شده برای پیوند قائم مرکب به صورتی بوده است که نتایج حاصله حاکی از افزایش قابل توجه ظرفیت برشی و شکل پذیری آن نسبت به حالت معمول می باشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
28
لینک کوتاه:
magiran.com/p733500 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!