حذف رنگ از محلول آبی با خاک اره و رس بنتونیت

پیام:
چکیده:

حذف رنگ از پساب های صنعتی، به خصوص کارخانجات نساجی و رنگرزی همواره از اقدامات مهم برای کنترل آلودگی های آنها است. وجود مقدار ناچیز رنگ در آب، شفافیت و غلظت اکسیژن محلول در آب را کاهش داده و در نتیجه حیات Astrazon Blue (F2RL) آبی محیط های پذیرنده را تهدید می کند. هدف این پژوهش ایجاد شرایط آزمایشگاهی برای حذف رنگ نساجی غلظت، pH، از محلول آبی به وسیله جذب آن با خاک اره و رس بنتونیت بوده است. جذب رنگ به داخل جاذب به ماهیت رنگ 100 برای mg/L 50 و، رنگ و زمان تماس وابسته است. بیشینه ی راندمان حذف رنگ از محلول های حاوی غلظت های اولیه رنگ 25 94 درصد به دست آمد. / 96 و 69 /78، 97/ 79 درصد و برای رس بنتونیت به ترتیب 32 / 91 و 26 /11، 96/ خاک اره به ترتیب 75 ایزوترم های تعادل به وسیله معادلات لانگمایر و فرندلیچ آنالیز شد. آنالیز نتایج آزمایشگاهی نشان داد که جذب رنگ خاک اره و رس بنتونیت با ایزوترم لانگمایر تطابق مطلوبی دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که خاک اره و رس بنتونیت جاذب مناسبی برای حذف مواد رنگی نساجی از پساب های حاوی آن است.

زبان:
فارسی
صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p930485 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.