فهرست مطالب

بازاریاب بازارساز - پیاپی 16 (مهر 1394)
 • پیاپی 16 (مهر 1394)
 • 67 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/07/10
 • تعداد عناوین: 24
|
 • یادداشت مدیر مسئول
  پرویز درگی صفحه 2
 • سرمقاله
 • ضرورت توسعه صنعت پخش و چالش های موجود در شرکت های توزیع و پخش ایران
  علیرضا حدادیان صفحه 4
 • سر خط خبرها
  صفحه 6
 • فروش هوشمند
 • 20 عادت فروش که باید حذف شان کرد
  حسین بخشایی صفحه 8
 • نمایندگی فروش
 • با مشتریان مان با تعهد زندگی کنیم
  رفیع صفت کار حقی صفحه 10
 • میزگرد
 • ویژگی ها و مسئولیت های سرپرستان فرشو
  تهیه و تنظیم: فروزان یزدانی پور صفحه 12
 • مدیریت فروش
 • ماتریس توسعه
  زهرا جورابلو صفحه 20
 • انگیزه بخشی
 • انگیزش فروشندگان: آنجه که واقعا جواب می دهد
  تنظیم: محمد رستمی صفحه 22
 • مهارت های فروش
 • چگونه بیشتر و بهتر بفروشیم؟
  احمدرضا سلیمی صفحه 26
 • اعتبارسنجی
 • با اعتبارسنجی قدرت خود را افزایش دهید
  پریسا صادقی صفحه 28
 • کسب و کار موفق
 • گزارش یک مورد: الگوی عملی کسب و کار قدرشناسانه - کتابفروشی امام مشهد
  سیما مهذب صفحه 30
 • رفتار مصرف کننده
 • نکات حیاتی که باید درباره مصرف کنندگان خانم بدانیم
  علی وفا صفحه 34
 • مدیریت اعتراضات
 • انتقاد پذیر بودن در مواجهه با اعتراضات مشتری
  سیداحسان گل پرور صفحه 36
 • فروش صنعتی
 • اولین دیدار با مشتری (ویژه فروش های صنعتی)
  منصوره ابهر زنجانی صفحه 38
 • ارتباط با مشتریان
 • چرا مشتری به حرف های شما گوش نمی کند؟
  مینو همتی صفحه 40
 • استخدام
 • چطور فرد مناسبی را برای بخش فروش سازمان مان انتخاب و استخدام کنیم؟
  امیر آبادی صفحه 42
 • اقتصاد
 • الفبای اقتصاد برای بازاریابان
  صفحه 44
 • پرسش و پاسخ
 • پرویز درگی به سوالات شما پاسخ می دهد
  صفحه 46
 • تصمیم گیری
 • چگونه بهترین تصمیمات فروش را بگیریم؟
  علیرضا پیرنیا صفحه 52
 • تمایزبخشی
 • چگونه محصول مان را متمایز کنیم؟
  محمد فتحی صفحه 54
 • خرید شناسی
 • مشتریان با این شش احساس خرید می کنند
  امین جباری صفحه 56
 • کتابخانه
 • مدیریت کارکنان فروش
  تهیه و تنظیم: امین جباری صفحه 58
 • آگاهی به ابعاد مختلف و مسائل و ظرفیتهای جامعه
  صفحه 60
 • مدیریت زمان
 • هفتمین راز مدیرتی زمان سیستم ایجاد کنید
  آرمان هادی نژاد صفحه 62