فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 54 (بهمن 1394)
 • پیاپی 54 (بهمن 1394)
 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/11/25
 • تعداد عناوین: 18
|
 • اخبار
  صفحه 1
 • تجلیل از 81 نفر تولید کننده برتر حوزه کشاورزی در سالن حجاب
  تهیه و تنظیم: نفیسه خلیلی صفحه 5
 • 3 درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره وری باید حاصل شود
  صفحه 6
 • کشاورزی شهری
  مهندس هنگامه قطبی، مهندس مهسان معقولی صفحه 7
 • ارزیابی فیزیولوژیکی تحمل به خشکی دو اکوتیپ زیره سبز تحت شرایط گلخانه
  آزاده کریمی افشار، امین باقی زاده، قاسم محمدی نژاد صفحه 8
 • تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خار شتر
  علیرضا مرادی، علی قنبری، ابراهیم ایزدی دربندی، محمدحسن راشد محصل صفحه 10
 • بررسی اثر کاربرد زئولیت بر شاخص های پایداری خاکدانه ها
  فرحناز سهراب، نادر عباسی، آزاده مهدی پور صفحه 12
 • تحلیل عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی و تبعات آن از دیدگاه مهندسین کشاورزی استان کرمانشاه
  صفحه 14
 • تشخیص و پراکنش جغرافیایی ویروس های قابل انتقال با سفید بالک ها در برخی از گلخانه های خیار
  نسیبه کیانفر، کاوه بنانج، مژده ملکی صفحه 17
 • اثر تیمار پس از برداشت اگزالیک اسید و کلرید کلسیم بر خصوصیات کیفی گیلاس رقم تکدانه
  محمد صفا، محمد قنبری نجار، جعفر حاجیلو، رحیم نقشی بند حسنی صفحه 23
 • زنبور عسل، حشره ای مفید برای نجات محیط زیست و کشاورزی ارگانیک
  میر مظاهر موسوی صفحه 26
 • چگونگی توزیع رطوبت در خاک اطراف قطره چکان های زیر سطحی در بافت های مختلف خاک
  رقیه باقری، موسی حسام، علیرضا کیانی، ابوطالب هزارجریبی صفحه 28
 • تولید آنتوسیانین در کشت کالوس سیب: اثر منبع نیتروژن و غلظت منیزیم
  صفحه 30
 • تنوع مورفولوژیک تمشک های سیاه در مناطقی از استان مازندران
  مهدی حدادی نژاد، سمیه قاسمی عمران، فاطمه عظیمی آهنگری صفحه 32
 • اثرات تاریخ کاشت و فاصله کشت روی ردیف بر روی عملکرد و اجزای عملکرد خربزه در شرایط آب و هوای مشهد
  علی رضا سبحانی صفحه 35
 • ارزیابی اثرات پیرودوکسین، تیامین، بیوتین، سیتوکینین روی شاخه زایی در سیب زمینی آگریا
  نام طهماسب پور، مرتضی تقوی شربیانی، سیدسجاد حسینی صفحه 37
 • جدول
  صفحه 39
 • بخش انگلیسی
  صفحه 40