فهرست مطالب

نجوم - سال بیست و پنجم شماره 5 (پیاپی 255، اردیبهشت 1395)
 • سال بیست و پنجم شماره 5 (پیاپی 255، اردیبهشت 1395)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 70,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/02/05
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سرمقاله/ یادداشت سردبیر
 • بلوغ و هنو - روز نجومی/ به افتخار نجوم
  رضا منصوری، کاظم کوکرم صفحه 5
 • یادداشت
 • به احترام آقای مدیر
  پوریا ناظمی صفحه 8
 • تازه ها
 • ایده های جسورانه برای دیدار با ستاره ها/ هیتومی دچار مشکل شد
  صفحه 10
 • موفقیت بلواوریجین رقیب اسپیس ایکس/ موفقیت بزرگ اسپیس ایکس
  صفحه 11
 • دستور تهیه شکر ریبوز در فضا*/ سرنخ های احتمالی از منبع نوترینوهای پر انرژی
  فریدا فارسیان* صفحه 12
 • دومین جایزه برای دکتر خوشنویس/ نشانه ای از وجود اقیانوس زیر سطح سرس *
  مریم فخیمی * صفحه 13
 • عبور از آفتاب / پس از یک دهه عطارد از مقابل خورشید می گذرد
  صفحه 14
 • منظومه شمسی
 • گذر عطارد در گذر تاریخ
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 16
 • روز واقعه / آنچه در رصد گذر عطارد باید بدانیم
  حامد الطافی مهربانی صفحه 18
 • ابزارشناسی
 • به تماشای تیر و مهر / گذر عطارد را در شرایط ایمن رصد کنیم
  حامد الطافی مهربانی صفحه 20
 • پروژه آماتوری: محاسبه فاصله زمین تا خورشید با رصد گذر عطارد
  فاطمه هاشمی نیاری صفحه 23
 • رصد در پرتو اچ - آلفا
  صفحه 24
 • عکاسی
 • گذر در قاب تصویر
  طاها قوچکانلو صفحه 28
 • گزارش
 • شکار سایه در سرزمین هزار جزیره
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 30
 • آسمان
 • بازی سیاره ها
  محمدحسین الماسی صفحه 32
 • آسمان در اردیبهشت و خرداد 1395
  علی ابراهیمی سراجی، محمدحسین الماسی صفحه 36
 • تلسکوپ
 • فتح بهشت
  کاظم کوکرم صفحه 38
 • رویت هلال
 • 2 حکم متفاوت
  محمدرضا صیاد صفحه 42
 • گزارش
 • رقابت تا اعماق آسمان
  کاظم کوکرم صفحه 44
 • ربع قرن پیش
  صفحه 47
 • اختر فیزیک
 • داستان دنیاها / سر و کله زمین و سیاره های فراخورشیدی دیگر از کجا پیدا شد؟
  محدثه عظیم لو صفحه 48
 • چرا به تلسکوپ های فروسرخ نیاز داریم؟
  مائده فرهوش صفحه 53
 • قاب ژرف
 • نگین های درخشان آسمان
  صفحه 54
 • فضانوردی
 • پرواز به سوی مدار مرگ
  سیروس برزو صفحه 56
 • جنایت در مدار زمین
  هدا عربشاهی صفحه 60
 • راهنما
 • نجوم در ایران
  علی ابراهیمی سراجی صفحه 62