فهرست مطالب

پژوهش نامه علوی - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد آرتا، الیاس نورایی صفحات 1-23
  تاثیر فرهنگ اسلامی در متون ادب فارسی، که از عالی ترین عناصر فرهنگی و اندیشه ای جامعه محسوب می شوند، امری انکارناپذیر است و کم تر شاعر یا نویسنده ای است که بازتاب معارف اسلامی را در کلام خود نداشته باشد. در این بین، نهج البلاغه تاثیر شگرفی در شعر و نثر فارسی گذاشته است؛ بسیاری از شعرای زبان فارسی کوشیده اند تا با توجه به میزان درک و توانایی خود از نهج البلاغه و آموزه های اخلاقی و تعلیمی آن بهره مند شوند. سعدی از جمله نویسندگانی است که در آثارش از نهج البلاغه تاثیر پذیرفته است و میزان این تاثیرپذیری درخور تامل است؛ تا آن جا که می توان اذعان داشت که بعد از قرآن کریم، نهج البلاغه کامل ترین و مهم ترین سرمشق او بوده است. مطالعه بوستان سعدی در این پژوهش نشان داد که سعدی در آرمان شهر خود از سخنان گهربار و ارزش مند امام علی (ع) در نهج البلاغه بهره های فراوانی برده است و از این راه صبغه حکیمانه و اخلاقی اثر خویش را پررنگ تر کرده است.
  کلیدواژگان: مضامین اخلاقی، ادبیات تعلیمی، نهج البلاغه، بوستان، امام علی (ع)، سعدی
 • عسگر بابازاده اقدم صفحات 25-44
  نگارنده در نوشتار پیش رو بر آن است که قضایای دوره خلیفه سوم و بعد از آن خلافت امام علی (ع) و مسائل مربوط به آن را از منظر رمان تاریخی برجسته عذراء قریش نوشته جرجی زیدان، نویسنده معاصر مسیحی لبنانی، بررسی کند. آن چه از تورق و جست وجوی این داستان به دست می آید این است که امام علی (ع) شخصیت منحصر به فردی است که علاوه بر جای گاه ویژه اش در بین مذاهب مختلف اسلامی، در بین پیروان ادیان دیگر نیز جای گاه والایی دارد. نویسنده داستان مذکور با سه رویکرد عمومی نقش مروان بن حکم در حوادث دوره خلیفه سوم، ماجرای قتل عثمان و خلافت امام علی (ع)، و حوادث بعد از آن این رمان را نوشته است. بنابراین، در گفتار حاضر با محور قرار دادن این سه رویکرد حوادث از زبان شخصیت اصلی آن (اسماء) بررسی شده است.
  کلیدواژگان: جرجی زیدان، اسماء، حقانیت، امام علی (ع)، عذراء قریش
 • علی اکبر عباسی، صالح پرگاری صفحات 45-59
  یکی از اقدامات عمر تعیین افرادی از صحابه قریش به منظور خلافت بود. وی شش تن از مهاجران را در شورای خلافت قرار داد و اعلام کرد که فقط این افراد شایستگی خلافت رسول الله (ص) را دارند. نکته درخور توجه و تامل این است که این افراد، به جز علی (ع)، هم در دوران خلافت عثمان و هم در عهد خلافت علی (ع) تابع خلیفه وقت نبودند و دردسرهای بزرگی برای جانشین رسول خدا (ص) ایجاد می کردند. در این مقاله با روش تحلیلی برآنیم تا دلایل مخالفت های اعضای شورای شش نفره با عثمان و امام علی (ع) را ریشه یابی کنیم. در واقع اقدام خلیفه دوم باعث شد این افراد محبوبیت زیادی در بین عامه مسلمانان پیدا کنند (به واسطه فتوح، غنائم و گسترش قلمرو اسلام در عهد عمر و شکست بیزانسیان و ساسانیان از مسلمانان). به همین دلایل اعضای شورا، به استثنای امام علی (ع)، دچار غرور زیادی شده بودند و تابعیت شان از خلیفه سوم و چهارم، نسبت به خلیفه اول و دوم، کم تر شده بود. اعضای شورا، برخلاف عهد شیخین، حتی یک لحظه هم در عهد عثمان و علی (ع) مطاع این دو خلیفه نبودند و خلیفه مسلمین را هم سطح خویش می دانستند. یکی از جدی ترین مشکلات خلیفه سوم و چهارم زیاده خواهی ها و غرور عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحه و زبیر بود. آن ها در عهد خلیفه سوم فقط به حقوق بالا راضی نبودند و مناصب پراهمیتی می خواستند و در عهد علی (ع) خواهان مستمری بالا و مناصب کلان بودند ولی هر دو را ازدست رفته می دیدند؛ از این رو برای وی مشکل تراشی می کردند.
  کلیدواژگان: شورای شش نفره، عمر، عثمان، علی (ع)، عبدالرحمن، سعد، طلحه، زبیر
 • نوذر عباسی عباسی، مرتضی قائمی، مسیب یارمحمدی واصل صفحات 61-80
  هوش هیجانی یا «EQ» و به زبان عربی «الذکاء العاطفی» مبحثی روان شناختی است که به شناخت و کنترل عواطف و هیجان های انسان می پردازد. این اصطلاح برای اولین بار در دهه 1990 از سوی روان شناسی به نام «سالووی» برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد، هم دردی با احساسات دیگران و توانایی کنترل صحیح خلق و خو به کار رفت. عاطفه، به منزله پل ارتباطی میان روان شناسی و ادبیات، از مهم ترین عناصر چهارگانه ادبی به شمار می رود که در آثار ادبی نقشی حیاتی دارد. نهج البلاغه نیز یادگار امام علی (ع)، سرچشمه و آبشخور فصاحت و بلاغت است که به عنوان اثر علمی و ادبی بسیار مهم شناخته شده است. بررسی خطبه های نهج البلاغه نشان می دهد که علی (ع) از هر دو شایستگی فردی و اجتماعی هوش عاطفی برخوردار بوده است؛ زیرا شناخت و کنترل هیجانات و مدیریت آن برای پیش برد امور در تدابیر، اندرزها و شکوه های ایشان کاملا مشهود است. بررسی هوش عاطفی و مدیریت هیجانات امام علی (ع) در دو خطبه «شقشقیه» و «جهاد»، به عنوان مشتی نمونه از خروار، نشان می دهد که ایشان تا چه اندازه در مدیریت هیجانات خویش و کنترل صحیح آن ها موفق بوده است.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، نهج البلاغه، شقشقیه، جهاد، امام علی (ع)
 • محمود عیسوی، lمصطفی دلشاد تهرانی، ریحانه سمیعی صفحات 81-102
  امروزه اهمیت توسعه اقتصادی و نقش بارز آن بر هیچ کس پوشیده نیست، تا آن جا که می توان آن را از اولویت های دنیای امروز دانست. به همین منظور در این نوشتار سعی شده است با نگاه به عملکرد حضرت علی (ع) به موضوع توسعه اقتصادی پرداخته شود. در نهایت هدف این تحقیق دانستن این موضوع بوده است که، اقتصاد روز دنیا تا چه میزان به این مبانی و اهداف نزدیک است؟ مطالعه در این خصوص نشان می دهد، مهم ترین مواردی را که محل تفاوت و ناهم خوانی بین توسعه اقتصادی مورد نظر امام (ع) با اقتصاد متعارف است باید ناشی از تفاوت در مبانی، اهداف، ارزش ها، آزادی اقتصادی و منافع فرد و جامعه دانست. هدف نهایی توسعه، در اقتصاد کنونی، در اغلب کشورها بر مبنای لذت و کسب ثروت است. اما از دیدگاه ارزشی امیرالمومنین (ع) رسیدن به توسعه خود وسیله ای است برای امکان حرکت به سوی کمال و هدف نهایی از خلقت.
  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، علی (ع) و اقتصاد، اهداف توسعه اقتصادی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد غرب
 • حسین کیانی، منیژه زارع صفحات 103-122
  سبک شناسی (اسلوبیه) در اصطلاح علمی است در حوزه زبان شناسی و ادبیات که موضوع آن بررسی شیوه های گوناگون بیانی در آثار ادبی است. نهج البلاغه از جمله متونی است که شیوه های ادبی به کار برده شده در آن مطابق با مقتضای حال است. بنابراین با بررسی سبک شناسی نهج البلاغه می توان به معرفی الگویی مناسب در نوشتار ادبی، که راه گشای نویسندگان باشد، دست یافت. مقاله حاضر به بررسی سبک شناسی بیانات امام علی (ع) درباره «نکوهش» پرداخته است. دلیل انتخاب نکوهش ها این است که نکوهش علاوه بر اهمیت تربیتی، از نظر بلاغی، شکل ها و اسلوب های خاصی از سخن را اقتضا می کند، که در دیگر اغراض سخن کم تر دیده می شود؛ زیرا در نکوهش سخن باید به گونه ای ایراد گردد که با جلوه ای نیکو در جان مخاطب نفوذ کند و تاثیرگذار واقع شود. بنابراین هدف از این پژوهش دست یابی به سبک امام (ع) در بیان نکوهش هاست. برای دست یابی به این هدف، مقاله حاضر ابتدا به بیان معانی لغوی و اصطلاحی سبک شناسی به عنوان پدیده ای زبان شناختی پرداخته است و سپس بر اساس پنج مسئله مطرح در سبک شناسی (گزینش واژگان ، نظم ، آهنگ ، گسترش و تصویر) بررسی ادبی تفسیری بیانات امام (ع) را پی می گیرد. روش و منهج این جستار توصیفی تحلیلی است و با شیوه مطالعه کتاب خانه ای انجام شده است.
  کلیدواژگان: سبک شناسی، نهج البلاغه، گزینش واژگان، نظم، آهنگ، گسترش، تصویر
 • فاطمه جان احمدی صفحات 123-145
  توافق بر سر وصایت و جانشینی علی(ع) موضوع مشترک میان همه فرق شیعی است و شاخص تفکر شیعی انقیاد در برابر ولایت امیرالمومنیین علی بن ابی طالب(ع) است.در میان فرقه های شناخته شده شیعه ،اسماعیلیان قرائتی متفاوت از جایگاه امام علی(ع) در سلسله مراتب ائمه دارند. جایگاه ممتاز و متفاوت امام علی(ع) و گاه منحصر بفرد وی در سلسله مراتب ائمه اسماعیلیه یافت پاسخ این پرسش اساسی را ضروری کرده است که جایگاه علی(ع) در سلسله مراتب ائمه اسماعیلیه چیست ؟ و این که تغییر و تطور جایگاه امامت علی بن ابی طالب (ع) در سلسله مراتب ائمه چه تاثیری بر سلسله مراتب ائمه اسماعیلیه به عنوان هفت امامیان داشته است ؟ دستامد این پژوهش به شیوه مطالعات تاریخی متکی بر منابع متقدم اسماعیلیه نشان داد که درمنابع متقدم اسماعیلیه علی (ع) امامت است منصوص که ضمن برخورداری از وصایت و وزارت نبی اکرم(ص) و دارا بودن مقام اخوت از مرتبه اساس به عنوان عالی ترین رتبه در سلسله مراتب علوی هم برخوردار است. در عقاید آنها این مرتبه به همراه وصایت تنها مختص علی(ع) است و هیچ یک از امامان هرگزدر این مرتبه قرار نمی گیرند. همین انحصار و این تغییر جایگاه در آراء متکلمان اسماعیلی همواره تابع تغییر بنیادین تفکرات کلامی ایشان بوده و همواره در جهت تقویت مشروعیت فاطمیان کاربست یافته است.
  کلیدواژگان: علی بن ابیطالب(ع)، اسماعیلیه، فاطمیان، مراتب امام، اساس، وصی، نص
|
 • Askar Babazadehaqdam Pages 25-44
  The present article strives to research the events proceeding the Third Khalifah’s rule and afterwards Imam Ali’s ascent to the throne from the point of view of the novel “Azra’ Quraish” by world renowned, contemporary writer, GeorgieZaydan, who is Christian Lebanese. The result of much exploration in this tale is believed to be that, Imam Ali is a truly exceptional individual, who, in addition to his extraordinary position for several Islamic sects, is held in greatveneration by the followers of other religions. The author of the novel casts the story based on three general views: the role of Marwan Bin Hakam in the events of the Third Khalifah’ rule, the murder of Othman, and the ascending of Imam Ali to the position of Khalifah and proceeding events. Therefore, the author of present article attempts to analyze the aforementioned events based on the narration of the novel’s main character “Asma”.
  Keywords: GeorgieZaydan, Asma, Legitimacy, Imam Ali, Azra Quraish
 • Ali Akbar Abbasi, Saleh Pargari Pages 45-59
  One of Omar’s innovations during his rule was selecting six members from the clan of Quraish amongst the migrants and placed them in the council of guided caliphs, announcing them to be viable candidates to succeed the prophet Mohammad. The questionable point is that these members of the guided caliph council, with the exception of Imam Ali, at the time of Othman’s rule and afterwards Imam Ali’s rule, were never subservient to the caliph of the time and created many obstacles for the successors of the Prophet. In the present study, using an analytic method, we have strived to identify the root reasons for discontentment from the council of six towards Othman the thirdcaliph and Imam Ali. In truth, the second caliph’s innovation caused the public to take a special liking to the council (due to victories in war, conquered trophies, and spreading the nation by conquering the Sassanid and Byzantine empires in the time of Omar), and the members of the council, with the exception of Imam Ali, became arrogant and lost the respect the bore for the first and second caliph, at the time of the third and fourth caliph. The members of the council, unlike the time of the Sheiks, had no subordination towards the later caliphs and believed themselves to be equals to them. One of the major problems of the third and fourth caliphs, was the arrogance and greed of Abdul Rahman Bin Ouf, Sa’d Bin Abu Waqqas, Talha and Zubair, who were no longer content with just receiving hefty salaries, and demanded high ranking positions from Othman, and later welfare in addition to salaries and positions from Imam Ali, and having been refused by the Imam, created obstacles for his rule.
  Keywords: The Council of Six, Omar, Othman, Imam Ali, Abdul Rahman, Sad, Talha, Zubair
 • Nozarabbasi Abbasi, Morteza Qaemi, Mosyaayeb Mosyaayebr, Mohammadivasel Pages 61-80
  Emotional Quotient (EQ) which is also known as emotional intelligence, is a psychological concept that deals with recognizing and controlling human emotions and impulses. The term EQ was first employed in 1990s by a psychologist named Frank Sulloway to define the quality of human understanding and emotion; a term that was well utilized in reference to an individual’s ability to empathize with others, and control impulses and temperaments. Emotion is a bridge that connects psychology to literature and is considered one of the four most important elements of literature that plays a vital role in literary pieces. The book of Nahjal-Balaghah, as a token of Imam Ali, is the source and origin of eloquence and rhetoric, and considered to be a most impressive literary and scientific work. A study of the sermons in Nahjal-Balaghah reveals that Imam Ali was did not only have individual and social competence, but also emotional intelligence, because his ability to identify and control his emotions is apparent in his management of affairs, advisory addresses, and complaints. An analysis of Imam Ali’s emotional quotient and impulse management through the two sermons of “Shaqshaqiah” and “Jihad” as selected samples of many documented instances, reveals the extent of his ability to manage his impulses and control his emotions successfully.
  Keywords: Emotional Quotient, Nahjal, Balaghah, Shaqshaqiah, Jihad, Imam Ali
 • Mahmood Isavi, Mostafa Delshadtehrani, Reyhaneh Samiee Pages 81-102
  Today, the importance of economic development and its obvious impacts is not lost to anyone, so much so, that it can be called one of the top priorities of the modern world. Therefore, in the present article, we have strived to study the subject of economic development through observing Imam Ali’s deeds. The main objective of the study is to identify how much the modern day elements of economy relate to and resemble the standards of Imam Ali’s time. The studies in this matter reveal that, the areas where differences most appear between modern day standard economics and Imam Ali’s intended economic developments, are discrepancies in foundations, objectives, values, economic freedom, and individual and social benefit. The ultimate objective of the modern day economic development, in most countries, seems to be founded on the concept of wealth gain, luxury, and leisure, but from Imam Ali’s point of view, the concept of development, in and of itself, is a tool to facilitate our gradual movement towards perfection and the ultimate goal of creation.
  Keywords: Economic Development, Imam Ali, Economics, Objectives of Economic Development, Islamic Economics, Western Economics
 • Hussein Kiani, Manijeh Zare Pages 103-122
  The style of a literary work is the defining factor that distinguishes one work from another. Writers employ various techniques to make their work impressionable for the audience, therefore, stylistic research, is one of the methods used to identify the characteristics of a literary piece, and define the artistic criteria of the works based on linguistics and literary or intellectual features. The Book of Nahj al-Balaghah, is amongst the texts that refers to various subjects and each of these topics have their own relevant style and method, the identification of which will only add to the importance of the book.
  The present article strives to investigate the literary stylistics of Imam Ali’s remonstrations in Nahjal-Blaghah. In order to obtain said objective, the article first describes the denotation and proverbial meaning of stylistics, then moves to investigate the stylistics of Imam Ali’s remonstrations, in a descriptive-analytic method, based on the five axis proposed by the book “Methods of Rhetoric Miracles in the Holy Quran” (lexis selection, order, rhythm, expansion, and imagery).
  The study reveals that, where applicable, Imam Ali employs the most effective terminology in his remonstrations and utilizes emotional imagery in the form of simile to communicate abstract concepts. In general, Imam Ali actively employs the five axis of stylistics in the best manner to elicit the most effective response in the audience.
  Keywords: stylistics, Nahjal, Balaghah, Lexis Selection, Order, Rhythm, Expansion, Imagery