فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 15، بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید مرتضی حسینی شاهرودی، راضیه نیکی صفحات 1-31
  ویژگی اصلی و اساسی انبیاء و اولیاء الهی، عصمت و طهارت ایشان است. این عصمت دارای مراتب و درجات متعددی است. برترین مرتبه آن، عصمت از هر غیر و از هر نوع ترکیبی است، عصمتی که در واقع همان صرافت و بساطت وجود است که از ویژگی های خاص اولین تعین ذات الهی یعنی حقیقت محمدیه (ص) است. حقیقتی آسمانی که آن گاه که تنزل پیدا می کند، در وجود زمینی حبیب خدا (ص) و آل مطهرش (ع) ظهور می یابد؛ از این رو تمام صفات و کمالات آن وجه آسمانی در وجه زمینی او نیز وجود دارد، از جمله عصمت ذاتی و تکوینی و صرافت و بساطت وجودی، هرچند به سبب محدودیت های عالم طبیعت، تمام آن کمالات بالفعل به صورت عیان و آشکار در منظر تمام انظار نمی آید. بدین ترتیب، حقیقت وجود حضرت (ص) که مهبط وحی است، وجود بی کرانه و بسیطی است که جایی برای غیر باقی نمی گذارد، با این حال در عالم طبیعت و در ظاهر، بشری همانند دیگران و محکوم به احکام این عالم است.
  کلیدواژگان: حقیقت محمدیه (ص)، طهارت ذاتی، عصمت تکوینی، ولایت، بسیط الحقیقه، فناء
 • سید علی محمد سجادی، احمد خاتمی، فرشته جعفری صفحات 33-52
  آیین گنوسی درحقیقت مذهبی است عرفانی که نحله های گوناگونی از جمله مانویت، صابئین ماندایی، طریقه شمعون، والنتین، بازیلیدیس، مرقیون و… را شامل می شود. گنوسیان دارای دیدگاه های ثنوی بودند و جهان مادی را آفریده خدای شر می دانستند. پایه و اصل اساسی عقاید گنوسی این نکته است که روح انسان در این دنیا اسیر است و راه نجات و رهایی او دست یابی به گنوس یا همان معرفت نجات بخش است، که فرستادگان الهی و منجیان آسمانی برای انسان به ارمغان می آورند، و راه کسب این گونه معرفت قلب است نه عقل. این عقیده در عرفان اسلامی نیز یکی از مهم ترین و اساسی ترین نکات به شمارمی رود، و مشابهت فراوانی در دیدگاه معرفت شناسانه گنوسی و اسلامی وجود دارد. این اهمیت و مشابهت از بررسی دو واژه «گنوس» و «عرفان» که هر دو به معنی معرفت است آشکارتر می گردد.
  کلیدواژگان: عرفان، عارف، گنوس، نجات، انسان
 • جواد فیروزی، سمیه حقیقت صفحات 53-75
  اسطوره ها روایت های مقدسی هستند که از دوره های باستان به جا مانده اند. در این اسطوره ها جهان بینی انسان گذشته بازتاب یافته است. یکی از مهم ترین دغدغه ها این بوده که انسان چگونه و چرا آفریده شده است. از تمدن های مهم دوران باستان دو تمدن مصر و بین النهرین در محدوده زمانی نزدیک به هم پدید آمده اند و در پیدایش اسطوره ها و تحول و جابه جایی آنها نقش بسزایی داشته اند. برای دانستن اندیشه مصریان در مورد آفرینش انسان، دو دسته متن در دست است، نوشته های اهرام و تابوت نوشته ها که بر دیوارهای اهرام و کناره های تابوت ها بر جا مانده اند. اساطیر بین النهرین نیز بر روی لوحه های گلی و آثار هنری نوشته و نگهداری شده اند. بررسی اسطوره های مصر و بین النهرین و مشاهده تشابه ها و تفاوت های آنها، ما را با نگرش آن تمدن ها به آفرینش انسان و فرایند آن آشنا می سازد.
  کلیدواژگان: بین النهرین، مصر، آفرینش، انسان، اسطوره
 • منصور معتمدی، مریم پورصادقی صفحات 77-109
  یهودیان حضوری دیرپای در ایران دارند. ایشان برای ارتباط کتبی با یکدیگر خط و زبان «فارسی یهودی» را که به زبان فارسی و خط عبری است، ابداع کردند. قدیمی ترین سند از این شیوه نگارش به قرن دوم هجری باز می گردد. شاعران و نویسندگان فارسی یهودی آثار فراوانی را در تفسیر کتاب مقدس، دستور زبان و فرهنگ لغات عبری، هلاخا، میدارش، اشعار، امثال و حکایات، جادو، نامه ها و اسناد حقوقی، در قالب این خط عرضه نمودند. در این آثار علاوه بر تاثیرپذیری از اصطلاحات فقهی و کلامی مطرح در منابع اسلامی، اثرپذیری از مفاهیم عرفانی و اشعار حافظ، سعدی، عطار، نظامی، مولانا و دیگر شاعران نیز به چشم می خورد. مقاله حاضر، نخست به معرفی شاعران فارسی یهودی که عناصر عرفان اسلامی را در اشعار خودشان به کار گرفته اند، می پردازد و سپس این عناصر را در شش مبحث اصطلاحات عرفانی، رویکردهای صوفیانه، نمادها و رموز صوفیانه، صوفی ستایی، صوفی ستیزی و مراحل نیل به حقیقت (شریعت، طریقت، حقیقت) مورد بررسی قرار می دهد. در ضمن بر آن است تاثیر عرفان اسلامی را در آثار شاعران فارسی یهودی نشان دهد.
  کلیدواژگان: فارسی یهودی، ساقی نامه عمرانی، شهزاده و صوفی، موسی نامه شاهین شیرازی، سیمانطوب ملمد
 • عادل مقدادیان، محمد جواد شمس صفحات 111-139
  واژه «تفویض» در نظام عرفانی به دو گونه به کار می رود: گاه تفویض در سیر صعود و مرحله ای از مرتبه معاملات است که پس از ایجاد روحیه توکل، و در افقی بالاتر باید در سالک الی الله ایجاد شود؛ اما دومین معنای تفویض در عرفان، در سیر نزول و به معنای واگذاری امور به اختیار «واسطه فیض» است. این نوع تفویض اجمالا به معنای اجازه و اذن الهی در تصرف اختیاری است و خود شامل دو نوع است: «تفویض در تکوین» یا همان تاثیرگذاری و فاعلیت واسطه فیض به اختیار خویش در امور آفرینش؛ و دوم «تفویض در تشریع» که به معنای اذن الهی است برای دخالت واسطه فیض در دین گذاری و تشریع و انجام هر چه به مصلحت و مسبب رشد خلق خدا است. در این مقاله به بررسی مفهوم «تفویض تکوینی» برای واسطه فیض می پردازیم.
  کلیدواژگان: تفویض، تفویض تکوینی، بداء، واسطه فیض
 • ارسطو میرانی صفحات 141-164
  رنج واقعیت بدیهی و اجتناب ناپذیر زندگی انسان است و یکی از اهداف دین و دانش بشری کاهش و تسکین رنج بوده است. معنادرمانی یک رویکرد نوین روان درمانی است و یکی از اهداف آن تسکین یا تسهیل تحمل رنج از طریق یافتن معنا برای آن است. مسیحیت و اسلام، مانند ادیان دیگر، هم وجود رنج و چگونگی پیدایش آن را تبیین کرده اند و هم راه های مواجهه با رنج، پذیرش یا غلبه بر آن را به پیروان خود توصیه می کنند. متون ادبی دینی با توان تاثیرگذاری خاص خود در انتقال معنای تسکین دهنده ای که ادیان برای رنج قائل هستند می توانند در معنا دهی به رنج بسیار موثر باشند. روان درمانگران از اوایل قرن نوزدهم به اهمیت کتاب در فرایند روان درمانی واقف شدند و اکنون بیش از نیم قرن از زمان تدوین مبانی نظری «کتاب درمانی» می گذرد. در این میان متون ادبی دینی با الهام از جهان بینی دینی و تاثیرگذاری بر هر دو قلمرو شناختی و عاطفی مخاطب خود می توانند کاربرد فراوان داشته باشند. بهشت گمشده و مثنوی معنوی به ترتیب دو متن ادبی دینی بسیار مهم و نافذ در فرهنگ های مسیحی و اسلامی هستند. بنابراین سرایندگان این دو منظومه با توجه به منابع اصلی الهام خود باید بتوانند در تسکین رنج خوانندگان شان بسیار موثر باشند. این تحقیق نشان می دهد که در این زمینه مثنوی معنوی بسیار کاربردی تر از بهشت گمشده است.
  کلیدواژگان: رنج، معنادرمانی، مثنوی معنوی، بهشت گمشده
 • رئوف نصرتیان، مهدی قاسمی صفحات 165-200
  نقطه اوج کارکردهای فیض در مباحث بنیادین الهیاتی مانند ایمان مسیحی، کلیسا، نجات، کسب معرفت، و آیین های فیض بخش است. شبیه این آموزه در کلام شیعه، از حیث هدف، قاعده لطف است که کارکردی هدایت گرانه در ارسال کتب الهی و رسولان و امامان دارد. خداوند دانا نیازهای انسان را طبق حکمت، سنجیده و سراسر آفرینش و ازجمله زندگی بشر را از آغاز تا فرجام، تدبیر کرده است. قاعده لطف به ویژه در اثبات نبوت و امامت و اجماعات فقها کاربرد دارد. هدف نهایی این آموزه ها، «هدایت و دست گیری انسان» است که از زاویه مباحث معرفت شناختی انسان و خدا، در گفتگوهای بینادینی اسلام و مسیحیت مناسب طرح و بررسی است.
  کلیدواژگان: فیض، قاعده لطف، اختیار انسان، سرشت انسان، نجات، نبوت، امامت، هدایت الهی
|
 • Seyyed Morteza Hosseini Shahroudi, Razieh Niki Pages 1-31
  The main characteristic of the prophets and saints is their innocence and purity. However, this innocence is not the same for all of them so it has different gradations and multiple levels. The highest degree of innocence is the noncompoundness or the purity and simplicity of existence which is the unique characteristic of the first Divine determination i.e. the Muhammadan Reality. The Divine Truth through its descending journey manifested itself in the forms of the Prophet and his household, therefore, all Divine attributes and perfections, such as inherent purity, genetic innocence and existential simplicity, exist in these manifestations. But in the natural world due to its restrictions, there is no room for these perfections. Therefore, the Prophet in his essence is an infinite and noncompound being, but, in the natural world and exoteric sense, is a man like other.
  Keywords: Muhammadan Reality, inherent purity, genetic innocence, sainthood, indivisible entity, self, annihilation
 • Seyyed Ali Mohammad Sajjadi, Ahmad Khatami, Fereshteh Jafari Pages 33-52
  Gnosticism is in fact a mystical movement that includes different religions such as Manichaeism, Mandaeism and Christianity. Gnostics had a dualistic view and they considered the material world as the creation of an evil force. Their main doctrine is that the human soul is trapped in this world and the path of his salvation is passing through achievement of gnosis or the saving Knowledge, which brings to the mankind by divine messengers and holy saviors. This knowledge is acquired through the heart not the mind. Such an idea is considered as one of the most basic principles in Islamic mysticism, so there are remarkable similarities between gnostic and the Sufi epistemological standpoints. This becomes more obvious when we consider the meaning of the two words, gnosis and „rfān, both of which mean “knowledge”.
  Keywords: Sufisim, Mystic, gnosis, Salvation, man
 • Javad Firouzi, Somayyeh Haqiqat Pages 53-75
  As sacred narratives, myths have reflected human worldview since the ancient times. One of the main preoccupations of human being was how and why men have been created. Egyptian and Mesopotamian mythology, which approximately are contemporaneous, have an important role in development of the myths of man’s creation. We can find a good deal of such accounts in inscriptions of Pyramids and coffins in Egypt and on clay tablets and other artistic relics in Mesopotamia. By surveying these accounts we are going to find their similarities and differences.
  Keywords: Mesopotamia, Egypt, creation, man, Myth
 • Mansour Motamedi, Maryam Poursadeqi Pages 77-109
  The Jews have an enduring presence in Iran. They invented Judeo- Persian language in order to have a kind of writing relationship with each other. Actually this is Persian language written in Hebrew alphabet. The oldest documents of this kind date back to the 8th century CE. There are numerous Judeo-Persian works including: interpretation of Old Testament, Hebrew grammar and lexicon, halakhah, midrash, poetry, stories and proverbs, magic, letters and legal documents. In these works we can not only trace some common terms of Islamic theology and jurisprudence, but also observe the remarkable influence of Sufi terms and teachings on Judeo-Persian language, especially the influence of mystic poets such as Ḥāfeẓ, Sāʻdi, ʻAṭṭār, Neẓāmi, Rūmi and … . The present article, firstly introduces Judeo-Persian poets who have used Islamic mystical elements in their poems, then, studies these elements under six headings: mystical terms, Sufi approaches, Sufi symbols, anti-sufism, pro-sufism, stages of achieving the Reality (sharīʻt, ṭarīqat, ḥaqīqat). Also, it intends to demonstrate the influence of Islamic Mysticism on the works of Jewish Persian poets.
  Keywords: Judeo_Persian_Sahzadeh va Sufi_Emrani s Saqi Nameh_Shahin Shirazi s Musa Nameh_Siman_Tov Melammed
 • Adel Meghdadian, Mohammad Javad Shams Pages 111-139
  In Islamic mysticism the term "entrusting" (tafwīḍ) can be used in two ways: on the one hand, in ascending journey and at the level of spiritual practices when a mystic develops the virtue of trust (tawakkul) in himself the entrusting would be realized. On the other hand, in the descending journey entrusting means the complete surrender to the will of the grace intermediary. This kind of entrusting has two different types: "genetic entrusting" which refers to the dominance of grace intermediary over creation or genesis; and "entrusting in divine legislation" which means that the grace intermediary has permission from God to intervene in divine legislation, and to do whatever he thinks best for spiritual development of people.
  Keywords: entrusting (tafwiḍ), genetic entrusting, mutability of God's will (bida), grace intermediary
 • Arastoo Mirani Pages 141-164
  Suffering is the undeniable and unavoidable fact of human life that its alleviation or reduction has always been a significant goal for religion and Science. As a new psychotherapeutic approach, logotherapy, has defined alleviation of suffering or making it bearable by finding a meaning for it. Christianity and Islam, as other religions, has accounted for suffering, explained its emergence and suggested certain attitudes towards it. Religious literary texts, by their capacity for conveying meaning to suffering can play a great role in giving a true meaning to our life. Since early 19th century, psychotherapist became aware of the book reading affectivity in psychotherapeutic process and now bibliotherapy has a half century of theoretical underpinnings. Religious literary text inspired by religious worldview and their effectiveness in influencing both emotional and cognitive components of their reader’s mind can be extremely useful in psychotherapy of believers. Paradise Lost and Mathnavi Ma’navi, respectively, are two very influencing and highly important text in Christian and Islamic cultures. So, inspired by their relative sacred texts can be highly effective in alleviating their reader’s suffering. This essay illustrates that, in this context, Mathnavi Ma’navi is so much more effective than Paradise Lost.
  Keywords: Suffering, logotherapy, Paradise Lost, Mathnavi Manavi
 • Raouf Nosratian, Mahdi Qasemi Pages 165-200
  Grace in Catholic theology is the free favour of God as manifested inthe salvation of men. This teaching is related to important concepts such as faith, church, salvation, knowledge acquisition, and sacraments. On the other hand, the Principle of Lutf in Shī’a theology has a similar function, i.e. it is the Divine guidance realized by sending prophets and imams. The Omniscience God knows man's needs and by His wisdom directs whole creation, including man's life, from the beginning to the end. The Principle of Luṭf is particularly mentioned in arguing about the prophethood, imamate and ijmaʿ (consensus between jurists). So the final goal of Grace and Luṭf is similar: "guiding human beings" which leads to salvation. Both try to explain the relation of men and God from an epistemological point of view, therefore the comparative study of these teachings could be useful in the inter-religious dialogue between Islam and Christianity.
  Keywords: Grace, the Principle of Luṭf, Human Freewill, Human nature, Salvation, Prophethood, Imamate, Divine guidance