فهرست مطالب

دنیای کشاورزی - پیاپی 58 (مرداد 1395)
 • پیاپی 58 (مرداد 1395)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/06/01
 • تعداد عناوین: 18
|
 • سرمقاله
 • کشت فراسرزمینی؛ رویایی در دور دست ها
  مولود غلامی صفحه 1
 • خبر
 • اخبار کشاورزی
  صفحه 2
 • وعده سر خرمن گندم کاران هم عملی نشد
  صفحه 4
 • بهبود 831 میلیون دلاری تراز تجارت خارجی کشاورزی؛ همسو با اقتصاد مقاومتی
  صفحه 5
 • از سوی موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی اعلام شد: 486 میلیارد کیلومتر مکعب حجم آب در چرخه کره زمین
  صفحه 6
 • روش مدیریت بیماری سرخشکیدگی مرکبات
  موسی نجفی نیا صفحه 8
 • کلیدهای بر هم کنشی رایانه ای شناسایی قارچ ها
  امید شناور، رضا مستوفی زاده قلمفرسا صفحه 10
 • ژنتیک مقاومت به بیماری های گیاهی
  فریه فرح بخش، امیر مساح صفحه 12
 • ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی پنج رقم گوجه فرنگی گلخانه ای در پاسخ به کودهای عصاره جلبک دریایی و اسیدهای آمینه
  جمال جوانمردی، حسن ستار صفحه 14
 • کارآیی قارچ کش های رایج در کنترل کپک خاکستری گوجه فرنگی
  اردشیر ماوندادی، جهاگیر خواجه علی، بهرام شریف نبی صفحه 16
 • بررسی رشد و نمو خیار گلخانه ای تحت تاثیر کاربرد برگی کودهای بیومین و هیومی فولین در مقایسه با کاربرد خاکی آن ها و کود NPK
  فاطمه فهیمی، محمدکاظم سوری، فرزانه یعقوبی صفحه 24
 • مهار زیستی بیماری های پس از برداشت مرکبات
  امیر رمضانی، صفرعلی مهدیان صفحه 26
 • پرورش میوه های ارکانیک در کشاورزی ارگانیک
  میرمظاهر موسوی صفحه 28
 • مقایسه سه روش تعیین پتاسیم در کودها به منظور معرفی مناسب ترین روش
  کریم شهبازی، محمدحسین داودی، مهناز فیض الله زاده اردبیلی صفحه 30
 • عملکرد گیاه پیوندی نسبت به نماتد مولد گره ریشه
  المیرا ابوترابی صفحه 34
 • بررسی اثرات بافت، شرایط رطوبتی و سیستم کشت بر تردی خاک
  آزاده صفادوست صفحه 36
 • بیماری میوه سبز مرکبات
  معصومه پاراد، رسول رضایی صفحه 38
 • مقاله انگلیسی
  صفحه 40