فهرست مطالب

التیام - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ناصر وصال صفحه 4
  گاهی حیوانات غیر اهلی که نیاز به مقیدسازی و یا بیهوشی دارند، به دامپزشکان ارجاع داده میشوند. از آنجایی که مقید کردن فیزیکی میتواند خطرناک باشید و ممکن اسیت به صدمه دیدن پرسنل یا حیوان منجر شود، مقیدسازی شیمیایی به عنوان یک روش معمول پذیرفته شده است. اساس طب حیات وحش مبتنی بر امکان تجویز دارو از راه دور در حیواناتی است که به صورت آزاد زندگی میکنند. تجویز دارو به صورت عضلانی و با استفاده از سرنگ سرنیزهای، تفنگ دمیدنی، تپانچه و یا تفنگ برای مقیدسازی (معاینه فیزیکی و رادیوگرافی) و بیهوشی برای جراحی های کوتاه مدت انجام می گیرد. به طورکلی برای ادامه بیهوشی در گونه های مختلف، استفاده از داروهای استنشاقی توصیه می شود. همانند حیوانات اهلی، مراقبت و انجام اقدامات حمایتی در حین بیهوشی بسیار حائز اهمیت است. در بخش اول این مقاله، اصول کلی بیهوشی در حیوانات وحشی و همچنین سیستم های تجویز دارو از راه دور ارائه شده است. در بخش دوم مقاله، جزئیات داروها و تکنیک های بیهوشی در برخی از گونه های حیات وحش مورد بحث قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: بیهوشی، تزریق از راه دور، حیات وحش، مقیدسازی
 • علی قشقایی صفحه 12
  لنگش از جمله مهمترین عوامل زیان های اقتصادی در گله های گاو شیری به حساب آمده که در شرایط فعلی یکی از بزرگترین چالش های پیش رو در این صنعت در سراسر دنیا می باشد. عوامل و بیماری های مولد لنگش در گاو عمدتا ناحیه انگشتان را درگیر می سازند که ازجمله این عوامل می توان به عوامل عفونی، تروماتیک، تغذیه ای و متابولیک اشاره نمود. این مقاله مروری بر مهمترین بیماریهای عفونی ناحیه انگشتان خواهد داشت که شامل نکروباسیلوز بین انگشتی، درماتیت انگشتی، درماتیت بین انگشتی، سایش بافت شاخی پاشنه و تب لجنی می شوند. این بیماری ها همگی توسط عوامل باکتریایی ایجاد می شوند که باکتری عامل عمدتا در محیط زندگی دام موجود بوده، در شرایط مناسب همچون رطوبت بالا، بهداشت ضعیف جایگاه نگهداری و تردد دام، پایین بودن سطح ایمنی گله و... ایجاد بیماری می نماید. پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی ناحیه انگشتان عمدتا بر اقدامات بهداشتی و مدیریتی تکیه دارد. درمان به موقع بیماران، بهداشت جایگاه، تغذیه مناسب و استفاده از حمام سم از جمله این اقدامات هستند.
  کلیدواژگان: بیماریهای عفونی ناحیه انگشتان، گاو، لنگش
 • آذین توکلی صفحه 21
  دامپزشکان عمومی اغلب با مراجعات بیماران مبتلا به بیماری های دهان و دندان مواجه می شوند که در برخی از این شرایط نیاز به رسیدگی های اورژانس وجود دارد. اما گاهی حتی از دامپزشکان درخواست رسیدگی به شرایط بیمار نیز ارجاع نمی شود. ارائه درمان مناسب در بیماران دچار بیماری های دهان و دندان که در شرای اورژانسی قرار دارند نه تنها موجب رهایی و راحتی بیمار در کوتاه مدت میگردد بلکه موجب فراهم شدن پیش آگهی مناسب و بهتر در طولانی مدت برای بیمار می شود. متاسفانه در طول دوره تحصیلی دکترای عمومی دامپزشکی، به دلیل عدم وجود سرفصل درسی، دندانپزشکی دامپزشکی به صورت کامل و کافی تدریس نمی شود و تنها به صورت کلی به نکات عمومی در مورد بیماری های دهان و دندان و بهداشت دهان پرداخته می شود. اما در بسیاری از موارد از قبیل تصادفات، ضربات وارده به سر و صورت، عفونت ها و نئوپلاسم ها دامپزشک با شرایط اورژانسی مواجه می شود که می بایست به سرعت به مدیریت این شرایط و درمان مناسب اقدام نماید. در این مقاله به معرفی موارد اورژانس در دهان و دندان پرداخته می شود. همچنین علایم کلینیکی و تظاهرات بالینی، طرح تشخیصی و درمان اورژانسی مناسب در هر مورد توصیف میگردد.
  کلیدواژگان: بیماریهای دهان و دندان، دام های کوچک، دندانپزشکی دامپزشکی
 • موسی جاودانی*، مهدی سلیمی صفحه 27
  پروپتوزیس (Proptosis) ضربه ای به عنوان شرایط اورژانسی به خارج شدن کره چشم از کاسه چشم اطلاق میشود که به دنبال پروپتوزیس تروما(ضربه) به سر و صورت در سگ و گربه ایجاد میشود. به دلیل تفاوت ساختاری در شکل صورت در سگها، برخی نژادهای سگ به ویژه آنهایی که دارای چشم هایی برجسته و بینی کوتاه هستند و نیز کاسه چشم کم عمق دارند (سگ های براکیسفال) بیشتر از دیگر نژادها مبتلا به پروپتوزیس می شوند. پیش آگهی حفظ و یا بازگرداندن بینایی در این مبتلایان بسیار ضعیف است. علل معمول این جراحت نزاع و یا وارد آمدن ضربات کور (Blunt trauma) به سر و صورت حیوانات است. تشخیص این جراحت بر مبنای معاینه بالینی، رادیوگرافی (جهت ارزیابی شکستگی احتمالی استخوان های صورت و فک) و گاهی رنگ نمودن قرینه برای ازریابی پارگی قرنیه است. مع الوصف درمان وابسته به شدت جراحت وارده و زمان ارجاع بیمار به دامپزشک است و می تواند شامل استفاده از لوبریکنت ها، آنتی بیوتیک درمانی، جا زدن کره چشم و تارسورافی (Tarsorrhaphy) و یا خارج ساختن کره چشم باشد. مطالعه حاضر مروری جامع تر بر پروپتوزیس ضربه ای در حیوانات کوچک دارد.
  کلیدواژگان: پروپتوزیس ضربه ای، دام کوچک، کره چشم
 • داود کاظمی* صفحه 34
  بیهوشی عمومی به تضعیف کنترل شده و قابل برگشت فعالیت دستگاه عصبی مرکزی اطلاق می شود. داروهای بیهوشی علاوه بر دستگاه عصبی مرکزی، فعالیت سایر دستگاه های بدن را نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تا یر قرار می دهند به نحوی که همواره احتمال ایجاد تغییرات غیر قابل برگشت و مرگ بیمار در حین بیهوشی وجود دارد. تحت نظر قرار دادن مداوم بیمار در حین بیهوشی جهت اطمینان از کافی بودن عملکرد فیزیولوژیک بدن و عمق بیهوشی، مراقبت از بیهوشی نامیده می شیود. مراقبت دقیق از بیمار ایمنی داروهای بیهوشی را افزایش و تلفات ناشی از بیهوشی را کاهش می دهد. آشنایی با روش های مراقبت از بیهوشی در دام های کوچک از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا تقریبا تمامی اعمال جراحی که بر روی سگ و گربه انجام می شود با استفاده از بیهوشی عمومی صورت می گیرد. در این مقاله روش های مختلف مراقبت از بیهوشی در دام های کوچک مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بیهوشی عمومی، مراقبت از بیهوشی، دام های کوچک
 • کامران سرداری*، فائزه علی پور صفحه 44
  بیماری های تکوینی ارتوپدی (Developmental orthopedic diseases:DOD) به عنوان یکی از مهمترین اختلالات چند عاملی در اسب های در حال رشد و جوان در عملکرد ورزشی حیوان موثر است. عدم تعادل در مواد تغذیه ای، استعداد ژنتیکی، صدمات مکانیکی، سرعت رشد و عوامل اندوکرینی از جمله مهم ترین عوامل مسبب این عارضه هستند. استئوکندروزیس دیسیکان، بدشکلی های خمشی، بدشکلی های زاویه ای، التهاب صفحات رشد، بدشکلی استخوان های مکعبی، سندرم وابلر و استئوآرتریت اسب های جوان مجموعه عوارضی هستند که در این گروه یعنی بیماری های تکوینی ارتوپدی قرار می گیرند و شناخت، درمان و پیشگیری آنها از اهمیت ویژهای برخوردار هستند. در این مقاله برخی از این بیماری ها به اختصار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اسب، اندام حرکتی، بیماری های تکوینی
 • سید محسن احمدی نژاد*، محمد غلامپور، جمشید پیشکار، طاهره انیسی صفحه 57
  حیوانات از جمله اسب ها، زبان گفتاری مخصوص به خود را دارند. اگر چه این صداها به گوش ما آشناست ولی شناخته شده نیستند. این صداها انواع مختلفی دارند (شیهه، نعره، جیغ، خر و پف، سر و صدا و ناله) و صداهای دیگر که عمدتا اکوستیک است. آستانه صدای اسبها، به طور قابل توجهی ضعیف تر از موجودات بزرگی مثل انسان و فیل است. نمودار شنوایی اسب ثابت کرده که حساسیت شنوایی آنها زیاد و محدوده شنوایی آنها وسیع است که باعث درک صدا می شود. اگر درک کنیم که اسب ها چه می خواهند، مسلما ارتباط بهتر و دوستانه تری با شریک ورزشی خود برقرار می کنند. درضمن مشکلات و خطراتی که اسب را تهدید می کند را شناسایی کرده و باعث عدم آسیب دیدگی به اسب و خودمان خواهیم شد. بررسی و تحقیقات متعددی درمورد تولید صدا در نهنگ، دلفین و همچنین پرندگان صورت گرفته است. مرور منابع بیانگر این مطلب است که بررسی های به عمل آمده در این پروژه تنها منبع موجود در خصوص تولید صدا در اسب در مواجه با رخدادهای مختلف از جمله ایجاد درد، تنهایی، جدایی کره از مادیان، زایمان، کشش و گرسنگی باشد. در این تحقیق از 15 راس اسب (شامل سیلمی، مادیان و کره در 3 گروه 5 راسی) استفاده شد. پس از مواجه شدن با رخدادهای مد نظر، آنالیز صداهای ضبط شده به کمک پژوهشکده الکترونیک دانشگاه شریف، توسط نرمافزارهای تخصصی انجام گرفت. فرکانس های به دست آمده از آنالیز این صداها و مقایسه آنها با یکدیگر، بیانگر مفهوم کلامی در صداهای تولید شده در اسب ها بود. در مواجهه با تنهایی، صدای تولید شده در اسب ها، کاملا متفاوت با صدای تولید شده درجدایی کره ها از مادیان بود.
  کلیدواژگان: اسب، تنهایی، درد، رخداد گرسنگی، صدا، صداهای آکوستیک
|
 • Naser Vesal Page 4
  Veterinarians are sometimes asked to anesthetize non-domestic animals. Since physical restraint of wild animals can be dangerous and may result in injury of the personnel or animal, chemical immobilization is the method of choice for most situations. Chemical immobilization of wildlife typically requires remote drug delivery. Remote delivery of injectable anesthetics can be accomplished intramuscularly via pole syringe, blowgun or other power projection systems (pistol and rifle) for short procedures. Generally, inhalation anesthesia is recommended for maintenance of anesthesia. Similar to domestic species, careful monitoring and supportive care are important during anesthesia. The first part of this article focuses on the major principles of wildlife capture, handling and remote drug delivery systems. In the second part, details of the drugs and anesthetic techniques in some wild animal species will be discussed.
  Keywords: Anesthesia, Remote drug delivery, Wildlife, Restraint
 • Ali Ghashghaei Page 12
  Lameness is one of the major welfare and economic challenges in dairy cattle industry around the world. Lameness as a syndrome has many causes contain; infectious, traumatic, nutritional and metabolic causes. The majority of the causes of lameness, affect the foot region. This article has a review on the main infectious diseases of the feet in dairy cows. The diseases that will be discussed are; interdigital necrobacillosis (foot rot), digital dermatitis, interdigital dermatitis, heel horn erosion and mud fever. All of these are caused by bacteria that are found in the cow's environment. Low hygiene, high humidity and systemic and local immune disturbances can predispose the cows to these infections. Prevention and control of the infectious diseases of the feet in cow is based on hygienic, nutritional and other management measures such as foot bath.
  Keywords: Foot infectious diseases, Cow, Lameness
 • Azin Tavakoli Page 21
  General practitioners are commonly encountered to the oral and dental diseases that are sometimes required emergency management. In some circumstances they will not even be asked to treat it. While it may be rare, emergency veterinarians will be faced with the occasional oral/dental problem and appropriate treatment can be critical for short term comfort as well as long term prognosis. Unfortunately during training in veterinary school students are not taught details in veterinary dentistry and they only receive general information about oral health and disease. However in some conditions the disease requires emergency treatment. This article will introduce the more common “emergency” oral/dental presentations. Their clinical presentation, appropriate diagnostic plan, and emergency therapy will be discussed.
  Keywords: Oral, teeth disorders, Small animals, Veterinary dentistry
 • Mosa Javdani *, Mehdi Salimi Page 27
  Proptosis as an ophthalmic emergency is displacement of the eyeball out of the eye socket which typically occurs following trauma to the face or head. Due to differences in facial conformation, certain breeds of dog with prominent, bulging eyes, short noses, and shallow sockets (brachycephalic dogs) are more prone to eye proptosis than others. The prognosis for retaining vision after proptosis is poor. The most common causes of proptosis in dogs are fight with a larger dog and blunt trauma to the face and head of animal. Diagnosing of proptosis is based on physical examination findings, radiographic evaluation for fracture of the bones of face and jaw and staining of the cornea. Treatment of proptosis the severity of injury is eyeball lubrication, antibiotic therapy, replacement of the eye and enucleation. Present article is a comprehensive review about all aspect of traumatic proptosis in small animals.
  Keywords: Traumatic proptosis, Small animals, Eyeball
 • Davood Kazemi * Page 34
  General anesthesia is defined as controlled and reversible depression of the central nervous system. Apart from the central nervous system, other functions of the body are also affected directly or indirectly by the anesthetic drugs in such a way that there is always the probability of irreversible derangements and patient mortality during anesthesia. Continuous observation of the anesthetized patient to ensure adequate physiological function and depth of anesthesia is termed monitoring of anesthesia. Strict monitoring increases the safety of anesthetic drugs and reduces patient mortality. The importance of familiarity with the techniques of monitoring in small animal anesthesia is due to the fact that almost all surgical procedures in dogs and cats are conducted under general anesthesia. In this article, various methods of anesthetic monitoring in small animals will be described.
  Keywords: General anesthesia, Anesthetic monitoring, Small animals
 • Kamran Sardari *, Faeze Alipuor Page 44
  Developmental orthopedic disease (DOD) is one of the most multifactorial disorder occurs in the young and growing foal. Nutritional imbalances, genetic predisposition, trauma, growth rate and endocrine factors are the most its etiological factors. DOD is categorized to different disorders including osteochondritis dissecans, subchondral bone cysts, angular limb deformities, flexural deformities, physitis, cubodial bone abnormalities, wobbler syndrome and juvenile osteoarthritis that understanding, treatment and prevention of them are very important. Some of these diseases are discribed briefly in this article.
  Keywords: Horse, Limbs, Developmental orthopedic disease
 • Mohsen Ahmadinejad *, Mohamad Gholampuor, Jamshid Pishkar, Tahere Anisi Page 57
  For communicating with the environment (other horses, foals, owner, etc.), horses have to use different methods. In contrast with the human, whom talking is the most important way of communication, the horses can’t talk. In the years 1990s and before, the imagination was such that the infants does not express verbally to the pain either (like horses). To communicate, horses use their body language. Vocalization (if there is no the body language) seems to be the most important way of communication in the horses, though it seems they use the same tone when exposing to different events. In this study which was performed in collaboration with the electronic institute of Sharif technical university (the top most technical university of the country), totally 25 horses were used. The horses were exposed to different events (hunger, pain, loneliness, mating, parturition and separation of the 1-2 weeks old foals from their dams). The verbal expressions of the horses were studied using spectrogram.The results of this study showed that there were significant differences between the spectrograph of the voices of the horses, exposed to hunger, and the separation of the foals from dams. This was the same (no significant differences) when horses were exposed to loneliness, separation and the hunger. There were no significant differences between the verbal expressions of the horses while exposed to mating and parturition.
  Keywords: Horse, Loneliness, Pain, Hunger, Verbal expressions, Acoustic voices