فهرست مطالب

پیکره - پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1392)
 • پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1392)
 • 100 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1393/01/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کیان اشرافی*، سودابه صالحی صفحه 5
  روبه رو شدن با مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی در فرآیند رشد هر حرفه جایگاه ویژه ای دارد و همواره مورد توجه دست اندرکاران آن حرفه است. بحث اخلاق در حوزه ی طراحی گرافیک نیز ازجمله مباحث مهم و قابل بررسی است. پژوهش پیش رو در صدد آن است که ضمن جستجو در حوزه طراحی گرافیک، رویکردهای اخلاقی مطرح در این رشته را شناسایی کند و با برجسته نمودن نقطه عطف های تاریخ طراحی گرافیک، دغدغه های اصلی مسئولیت و اخلاق را در این حرفه مشخص نماید. همچنین، دامنه ی مسئولیت طراح گرافیک در مقابل معضلات اجتماعی (همچون مصرف گرایی) ، معضلات محیطی (همچون گرم شدن زمین) و مسئولیت انتقال و بیان حقیقت توسط طراح را مورد بحث قرار دهد. در این نوشتار هدف این است که محورهای اصلی مطرح در اخلاق حرفه ای و دغدغه های اندیشمندان این حوزه مشخص شود و تعاریف و رویکردهای مبتنی بر اخلاق در طراحی گرافیک مورد کندوکاو قرار می گیرد. سپس موضوعات شاخص مطرح شده در حیطه ی اخلاق در طراحی گرافیک شامل انتقال حقیقت، سرسپردگی طراح به سفارش دهنده، مسئله ی سلامت اخلاقی سفارش دهنده، حقوق طراحان همکار، حقوق طراحان زیردست، حقوق مخاطبان و وجدان حرفه ای بحث می شوند. در پایان، مسئولیت پذیری طراح در مقابل سایرین و همچنین تعهد به نوعی طراحی مسئولانه و انسان محور به عنوان راه حل های یافت شده در این نوشتار ارائه می شود. همچنین مشخص می گردد که برخی از جریانات اخلاق محور، موافق آگاهی دادن به مخاطب و برخی موافق با وجدان حرفه ای طراحان هستند.
  کلیدواژگان: طراحی گرافیک، اخلاق در طراحی، مسئولیت طراح، منشور اخلاقی
 • سیما ساعدی*، سید سعید سید احمدی زاویه صفحه 25
  منطقه ی یزد محل شکل گیری هنرهای متفاوتی بوده که با تاثیرپذیری از اوضاع خاص حاکم بر منطقه، شکل گرفته است. هنر فرش بافی در این استان به عنوان یک پدیده ی فرهنگی هویت خاص خود را مرهون محیط و بستر فرهنگی جامعه است. با توجه به این که رنگ در بین عوامل نقش، بافت و عوامل فرعی اندازه و ماده ی اولیه، اصلی ترین و مهم ترین نقش را در جذب بیننده دارد، این فرضیه که ترکیب بندی رنگی منطقه با هویت اقلیمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن ها ارتباط مستقیم دارد مطرح می شود. هدف از این پژوهش، شناخت تفصیلی ویژگی های رنگ در فرش استان یزد است تا به توان به این مساله پاسخ داد که عوامل موثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد چیست. بدین منظور عواملی نظیر رنگ در فرش یزد و عوامل تاثیرگذار در رنگ فرش یزد که به اوضاع اقلیمی و جغرافیایی، اوضاع اجتماعی و سیاسی و عوامل فرهنگی طبقه بندی شد، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، ویژگی های اقلیمی آن، که منطقه ای است گرم و کویری، کم باران و خشک با انواع گیاهان رنگ زا و کیفیت آب های این استان که از عوامل تاثیرگذار در رنگ فرش این استان می باشند مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی های فرهنگی نیز که شامل تاثیر از فرهنگ پیشین و شهرهای هم جوار، حفظ ساختار سنتی، نوع معماری، تاثیرات حسی و عوامل تحمیل شونده است و همچنین ویژگی های اقتصادی و صنعتی، وجود صنایع گوناگون، نساجی استان، عبور جاده ابریشم از منطقه، رویکردهای معیشتی و ویژگی های اجتماعی نظیر درون گرایی، تولید در راستای فرهنگ بومی، تناسب با طبقه اجتماعی، ویژگی های رنگی فرش یزد به شمار می آیند که بر هنر و صنعت و رنگ فرش آن تاثیر گذاشته و عوامل موثر بر کاربرد رنگ در فرش این استان می باشند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی است که با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و مصاحبه به انجام رسیده است.
  کلیدواژگان: فرش یزد، فرش، رنگ
 • زهرا عبداله*، مهناز شایسته فر صفحه 43
  اژدها از بن مایه های اساطیری است که در شعر و ادب ایران تجلی بارزی داشته و منجر به ظهور ایده ها و نقوشی ظریف و بی بدیل در نگارگری شده است. مقاله حاضر با بررسی خاستگاه ادبی و اساطیری اژدها و بنیان فکری ایرانیان مبنی بر دو قطبی بودن جهان به دلالت حضور آن در نگاره ها، به عنوان نمادی اهریمنی پرداخته و در صدد پاسخ به این پرسش ها برآمده است که اژدها و جدال با آن در حماسه و عرفان چه جایگاهی داشته و ویژگی های تصویری و زیباشناسانه این موجود افسانه ای در نگارگری ایرانی کدام است. این پژوهش با اتخاذ روش تحلیلی-تطبیقی و با بررسی منابع کتابخانه ای و نسخ حاوی نگاره های اژدها، در تبیین چگونگی بهره گیری نگارگر در بازنمایی و پردازش صحنه های مهیج و پرتحرک این رویارویی از چیدمان و صحنه آرایی خاص، ترفندهای رنگ و بافت و تناسبات اندامی است.


  کلیدواژگان: اژدها، نماد، جهان بینی، ادبیات ایرانی، نگارگری ایرانی، زیبایی شناسی
 • سیامک علیزاده*، سحر صالحی صفحه 59
  ساخت و تزیین مقابر در اکثر مناطق ایران از گذشته تاکنون و براساس اعتقادات، باورها و شرایط اقلیمی و نوع مصالح بوم آورد رواج داشته است. در منطقه ی رودبند دزفول و در کنار ساحل رود دز با سازه ها و بقایای مقابری روبرو می شویم که نه فقط حاکی از قدمت و برجستگی های ویژه می باشند بلکه در هیچ جای ایران تاکنون مشابه آن دیده نشده است. ساخت و تزیین این گونه مقابر به احتمال زیاد متاثر از فنون غنی آجرکاری و کاشیکاری بومی (خوون چینی) می باشد. هدف این مقاله نیز در این راستا بررسی های اولیه و معرفی این گونه بقایا به شیوه ی توصیفی و در حد مقدور می باشد تا راه را برای تحقیقات گسترده تر در آینده هموارتر نماید.
  کلیدواژگان: سنگ قبر، مقابرآجری، گورستان رودبند، آجرکاری
 • سید محمد فدوی*، معصومه اعتبارزاده صفحه 69
  ررسی عواملی که در بروز و بسط قوای خلاقه موثر واقع می شوند، خلق آثار بدیع و ماندگار هنری را با تکیه بر روش ها و ایده های نوین سازمان دهی می نمایند. عنصر خلاقیت، در نهاد افرادی که دارای شرایطی معمول و معقول می باشند قابلیت شکل گیری و پردازش است. خلاقیت در انسان ها فرایندی اکتسابی و امری بالقوه است. بررسی های روان شناختی بر این گفتار صحه می گذارند که جهت تقویت قوای خلاقه، کسب آگاهی و مهارت از طریق آموزش و همچنین به دست آوردن تجربه جهت تحقق این امر، اصلی لازم است. داشتن مولفه هایی چون ذوق، انگیزه، استعداد، تجربه، هوش و حافظه ی تصویری برای تمامی افراد ی که در حوزه های هنری فعالیت می کنند اگر چه لازم است، اما کافی نیست. در این بین وجود این عنصر در آثار هنرمندان تصویرگر بسیار حائز اهمیت می باشد، زیرا خروجی یک اثر تصویرسازانه به عنوان یک راوی بصری با طیف وسیعی از مخاطبین در سنین مختلف و ویژ گی های گوناگون در ارتباط خواهد بود. این ارتباط اگر با رویکردی مطالعه شده همراه باشد بی شک خاطره ای به یاد ماندنی را برای مخاطبین اثر به همراه خواهد داشت. هدف از این پژوهش آمادگی و پرورش ذهن و قوای تخیل برای علاقه مندان به رشته ی تصویرسازی است. مطالعه این پژوهش می تواند به آنان کمک کند تا به تصورات و ایده های ذهنی خویش عینیت ببخشند و کاوش های بصری تازه ای را تجربه نمایند. در مطالعه و بررسی این پژوهش با استفاده از مستندات کتابخانه ای و میدانی برای گردآوری اطلاعات و در موارد لازم از منابع اینترنتی بهره گرفته شده است. نتیجه ی این تحقیق نشان می دهد که هنرمندان برای بروز ادراکات درونی خویش باید بستری مناسب جهت پرورش قوای خلاق و دانش ایده پردازی ایجاد نمایند.
  کلیدواژگان: خلاقیت، تخیل، ایده پردازی
 • ندا محمدی*، ادهم ضرغام صفحه 79
  انسان در طول تاریخ هنر، همواره موجودی است که می سازد و ساخته می شود. شیوه های نگاه به بدن انسان در ادوار مختلف شکل ویژه ای به خود گرفته است. با بررسی تاریخ هنر و آثار هنری می توان دریافت که موضوع بدن انسان به شیوه های متفاوت مطرح شده و مورد توجه هنرمندان واقع می شود. مقایسه و تطبیق آثار هنری یک دوره، خصوصیات نهفته در آثار و تنوع دیدگاه هنرمندان به موضوعی واحد را آشکار می سازد. در عین حال با وجود تنوع در بیان های هنری مختلف، شاهد اشتراکات و شباهت هایی بین آثار هنری نیز می باشیم. مقاله ی حاضر، مقایسه ی تطبیقی مجسمه های پیکرساز دو مجسمه ساز معاصر، ایوان پنی و ران موئک است که با استفاده از موضوع بدن انسان، با نگاهی نو، مفهوم را که دغدغه ی هنر معاصر است، در آثارشان گسترش داده اند. پژوهش حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که دو هنرمند مذکور برای خلق آثار پیکرنگار جدید از چه شیوه ها و شاخصه هایی استفاده کرده اند و تفاوت ها و شباهت های شیوه ی این دو هنرمند چیست؟ در این نوشتار ضمن معرفی این دو هنرمند، شاخصه های مجسمه سازی این هنرمندان بررسی و تفاوت ها و شباهت های شیوه ی کارشان مورد مطالعه و مقایسه واقع شده است و در انتها به نظر می رسد که هر دو هنرمند برای دست یابی به مفهوم مورد نظر خود، با حذف، اضافه و یا تغییر در ویژگی های شناسا برای بیننده، آثارشان را خلق می کنند.

  کلیدواژگان: هنر معاصر، مجسمهسازی پیکره ساز، ایوان پنی، ران موئک، بررسی تطبیقی
|
 • Kian Ashrafi*, Sodabe Salahi Page 5
  Dealing with moral and social responsibilities in growth process of every profession is of primary considerations and is always taken into account by officials of that profession.The subject of morality is a significant issue in the field of graphical design. The present study aims at exploring the filed of graphical design and identifying key moral approachesin this field by highlighting moral turning points in the history of graphical design it also intends to determine the main concerns of responsibility and morality in this profession. Moreover, the domain of the responsibility of the graphical designer against social problems (drug consumption), environmental problems (warming of the earth) and responsibility of expressing and transferring truth by the designerare discussed.The present study aims at specifying the main subjects of professional morality (or ethic) and the concerns of the thinkers of this field; following this, morality based definitions and approaches in graphical design will be investigated. In addition, the main subjects pointed out in the field of morality in graphical design including transferring the truth, commitment of the designer to customer, the issue of moral health of the customer, the rights of co-designers, sub-designers and addressees will be discussed. At the end the responsibility of the designer against the others and also commitment to a kind of responsible and human-oriented design as the obtained solutions will be presented in this study. Also, it will be argued that some of the moralitybased trends agree with informing the addressee and others agree with obtaining a kind of conscience in the designers.
  Keywords: graphical design, morality in design, responsibility of the, designer, moral charter
 • Sima Saedi*, Syed Saeid Syed Ahmadi Zavieh Page 25
  Yazd province is the place of formation of various arts that are formed under the effect of the particular condition ruling the region. Carpet weaving art in this province, as a cultural phenomenon, has owed its especial identity due to the cultural environment of the society. Taking into account the fact that among factors like design, texture, size and basic material, color plays the most significant role in absorbing the viewer; hereby, an assumption will be that color synthesis of the area has a direct relationship with climatic, cultural, economic and social identity of the area. The aim of the present study is descriptive recognition of color features in Yazd province carpet Accordingly, the question of the study concerned the effective factors on color application in Yazd carpet. such, factors as color in Yazd carpet and the effactive factors on it that are classified as climatic and geographical condition, social and political situation and cultural factors will be assessed. Finally, the climatic features, i.e., a warm desert area with low precipitation and a dry region with variety of color-producing plants and also quality of water in this province, will be investigated. Cultural features including effect of previous cultures and communities in vicinity, the traditional structure, type of architecture, emotional effects and imposed factors: will be of the concern of this study moreover, existence of various industries, textile of the province, the passing of Silk Road in the area, living methods and social traits such as introversion, production in line with local culture and suitability with social rank are among color features of Yazd carpet that affect carpet color art and industry and are effective factors of color application in carpet in this province. The present study is qualitative using library resources and interview.
  Keywords: Yazd carpet, carpet, color
 • Zahra Abdollah*, Mahnaz Shayestehfar Page 43
  Dragon, a significant mythological motif in Persian poetry and literature, has yielded to exquisite and unrivaled scenes in Persian miniature and art. This article inspects the mythical and literal origins of fighting a dragon and the wicked connotation of dragon in the Iranian dualistic cosmology. It tries to shed light on the liaison between the epic and mystic nuance of dragon as a devilish vigor, and illustrates its visual and aesthetic characteristics and status in miniatures. Through an analytical comparative approach, it is shown that the illuminators have acheived these vivid feisty scenes by designing a conscientious structure, diligent selection of color and texture, and applying a diverse range of figurative proportions.
  Keywords: Dragon, Symbol, Cosmology, Persian Literature, Persian Miniature, Aesthetics
 • Siamak Alizade*, Sahar Salahi Page 59
  From past up to now, construction and decoration of tombs in different regions of Iran were implemented based on beliefs, views, climate condition and type of materials. In Khuzestan province, in a region called Roodband (i.e., river weir) of Dezful, near the bank of Dez River, we encounter structures and remnants of tombs that not only indicate the antiquity and particular prominence and projection but also, until now, is considered unique in Iran. Perhaps construction and decoration of these tombs are affected by rich skills of local brick and tile working that differentiate them from other tombs in Iran. Among other features of such tombs is their matching with the brick workings of the ancient monumentsin this city that draws attention. Also taking into account the fact that, so far, no scientific research has been conducted in this regard, this paper presents the features of such works of art for the first time for those interested in these subjects. The aim of this study is preliminary assessment and introduction of such works in a descriptive way and field observations in order to pave the way for, further research in future.
  Keywords: tomb, brick tombs, Roodband cemetery, brick working
 • Sayed Mohammad Fadavai*, Masoomeh Etebarzadeh Page 69
  Study of the factors that are affected by the expansion of creative powers organizes creation of new, eternal and permanent artistic works by relying upon modern ideas and methods. The element of creativity can be formed and processed in nature of the individuals who enjoy logical and wise conditions. To learn more about this, emergence of creativity is an acquired process and a potential affair in human beings. Psychological studies are a solid evidence of the said issue that obtaining awareness and skill through training and also attaining experience for materialization of this issue is a necessary and fundamental principle for improving creative power. Although elements such as taste, motivation, talent, experience, genius, and visual memory are necessary for all individuals who are active in artistic fields, thay are by no means enough. Accordingly, the existence of illustration is of paramount importance in works of illustrative artists, for, the output of an illustrative work as a visual narrative will have a direct relationship with wide spectrum of addressees in various ages and different specifications. If this relationship is associated with a predefined approach, undoubtedly, an unforgettable and memorable event will be created for addressees of the work. nurturing the mind and imagination power for the enthusiasts of illustration has been cited as the main objective of the research. this research can help them (enthusiasts of illustration) visualize their mental ideas and imaginations and also experience new visual discoveries. Library and field methods have been used in this study for data collection from online resources, if necessary. The results of this research show that artists, for emergence of their internal perceptions, should pave a suitable background for raising creative power and ideological knowledge.
  Keywords: Creativity, Imagination, Idea, Illustration
 • Neda Mohammadi*, Adhom Zargham Page 79
  Throughout the history of art, human has been a creature that always has created and has been created. How human body is viewed in different periods carries an especial concept. By assessing the history of art and artworks, it can be understood that human body is presented and taken into account by artists in different ways. Comparing the artworks of one period clarifies the hidden features in the works and diversity of views of artists to one single subject. Meanwhile, though there is diversity in different artistic expressions, commonalities and similarities can be seen among artworks.The present research is a comparative study of figurative statues of two contemporary sculptors i.e., Evan Penny and Ron Mueck. by using the subject of human body with a new vision, these two artists expand meaning that is the concern of the modern art in their works. The present study aims at finding out the methods and indicators that the two artists used to create their figurative works and the similarities and differences in the method of them. In this study along with introducing these two artists, their sculpture indicators and thesimilarities and differences in their method of working are studied and compared. At the end, it seems that in order to achieve the intended meaning, both artists created their works by omitting, adding and changing the identified features for the viewer.
  Keywords: contemporary art, figurative statues, Evan Penny, Ron Mueck, comparative study